Hvad er Skole OL O-løb?

Til Skole OL O-løb bliver eleverne udfordret på deres fysiske formåen, koncentration og evne til at finde vej. Klassen dyster imod andre klasser om at finde flest poster i området. Eleverne skal både løbe hurtigt, lægge den rette strategi for at nå så mange poster som muligt, og undervejs skal de også orientere sig på kortet, så de ikke løber forkert.

Pointløb

Til Skole OL O-løb dystes der i disciplinen ”pointløb”.

Inden start modtager klassen instruktion fra den lokale orienteringsklubs Skole OL instruktør. Alle elever får derefter udleveret et orienteringskort, hvor der er indtegnet start, mål og alle de poster, der er sat ud i området.

Når starten går, skal eleverne finde så mange poster på kortet, som muligt, inden for tidsgrænsen. Tidsgrænsen er oftest 30 min., men kan variere efter områdets størrelse. Når de er færdige skal de løbe til mål, hvor læreren tager imod dem. Posterne skal ikke tages i numerisk rækkefølge. Eleverne bestemmer selv rækkefølgen. Eleverne må gerne løb sammen i par eller grupper.

Når alle elever er kommet i mål, tælles klassens samlede antal fundne poster op (der trækkes point fra, hvis eleverne overskrider tidsgrænsen), og gennemsnittet pr. elev udregnes. Når alle klasser har været igennem orienteringsløbet, kåres den klasse, der har det højeste postgennemsnit, som vinder af stævnet. Vinderen kvalificerer sig til Skole OL Finalen i Aarhus.

Du kan læse mere om Skole OL O-løb her.

Hvor er der Skole OL O-løb?

I sæsonen 2019/2020 er der over 25 Skole OL O-løb stævner i hele landet. Alle stævnerne fremgår af vores stævnekalender, hvor du også kan læse mere om de enkelte stævner.

Vi glæder os til at jer!