Temadage for idrætslærere

Kort info

I skoleåret 2019/2020 afvikles to kompetencegivende idrætstemadage for idrætslærere fra mellemtrinnet og til udskolingen. Det sker i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Det Nationale videncenter KOSMOS og Skole OL.

Temaer – et redskab til at udvikle elevernes faglig viden og den daglige idrætsundervisning

Aarhus Kommune og Skole OL giver dig og dine idrætskolleger på mellemtrinnet og i udskolingen mulighed for at afprøve og udvikle idrætsundervisningen på jeres skole.

I idrætsundervisning i skolen er der de sidste 5 år produceret mange læremidler til eleverne. At inddrage disse læremidler og den faglige viden (teori), som læremidlerne viser frem, i idrætsundervisning i skolen, er for mange idrætslærere en udfordring.

Temadagene sætter fokus på,

 1. hvordan idrætslærere didaktisk kan inddrage fagord og faglige modeller til eleverne, så eleverne bedre kan forstå sig på idræt. Det gælder både naturvidenskabelig og humanistisk/samfundsvidenskabelig viden
 2. hvordan idrætslærere kan arbejde temabaseret med afsæt i fagets kompetenceområder.
 3. at de tilmeldte lærere kan arbejde i deres idrætsteam med det som bliver præsenteret på temadagen
 4. at inddrage og tilgodese idrætsaktiviteter fra hhv. Skole OL samt andre indholdsområder

Sæt to krydser i kalenderen: 22. november fra kl. 8.30 – 14.00 og 27. marts fra kl. 8.30 – 14.00 – og det hele foregår på Idrætshøjskolen i Aarhus.

Det nærmere program følger.

 

Tilmelding

Til Karen Mette Hansen –  [email protected]

OBS! Tilmeldingen foregår skolevis.

 

Pris

Deltagelse er gratis

Der vil være forplejning.

 

Læs mere om de tidligere kompetencegivende forløb nedenfor og find materialer til idrætsundervisningen på KOSMOS hjemmeside

 • Skoleåret 2016/2017 er temaet: Idræt og kultur (er afviklet)
 • Skoleåret 2017/2018 er temaet: Idræt og køn (er afviklet)
 • Skoleåret 2018/2019 er temaet: Idræt og træning (er afviklet)

Skoleåret 2018/2019 – Idræt og træning

Temadag 5 onsdag den 21. november, 2018

God idrætsundervisning med øget fokus på progression; i undervisningsforløb og mellem årgange/trin (fra indskoling til mellemtrin)

Formålet med temadagen er, at idrætslærerne afprøver og arbejder med etkonkret udviklet undervisningsforløb, hvor fokus er på progression. Undervisningsforløbet hedder ”Legende og/eller målrettet træning” – og tager afsæt i 2 forskellige indholdsområder under temaet er ’Idræt og Træning’.

Temadag 6 – 26. marts, 2019

Fra god idrætsundervisning til SKOLE OL!

Formålet med temadagen er, at idrætslærerne erfaringsudveksler og evaluerer det afprøvede KOSMOS-undervisningsforløb i Idræt og træning. Efterfølgende præsenteres idrætslærerne både i teori og praksis for det kommende læremiddel med fokus på temaet ’Idræt og Træning’ ud fra udvalgte idrætsdiscipliner i Skole OL 2019.

 

KOMPETENCEGIVENDE FORLØB FOR IDRÆTSLÆRERE

På temadagene arbejdes der med at re-tænke og videreudvikle egen idrætsundervisning med afsæt i den nyeste forskning inden for områder som idrætspædagogik og idrætsdidaktik. Deltagerne får inspiration og redskaber til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisningen. Særligt vil fokus være på det at arbejde med læringsmål og tegn på læring i en temabaseret idrætsundervisning. Det er målet, at deltagerne gennem praksiserfaring, teori og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer jf. formelle dokumenter fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling:

Viden

 • Har viden om den institutionelle, historiske og kulturelle betydning af idræt i en samfundsmæssig kontekst
 • Har viden om idrætsdidaktiske og idrætspædagogiske metoder og modeller i relation til egen praksis i indskoling og mellemtrin.

Færdigheder

 • Kan opbygge og udvikle idrætsfaglige, didaktiske og pædagogiske strategier med afsæt i at fremme idræt som læringsfag i indskolingen og på mellemtrinnet
 • Kan beskrive, analysere og vurdere læringssituationer med henblik på at kvalificere idrætsundervisningen fremadrettet.

Kompetencer

 • Kan udvikle og implementere en kultur på skolen, hvor idrætsfaget status tænkes sammen med skolens rammer, mål, undervisning og daglige virke
 • Kan igangsætte og stimulere den idrætsfaglige debat, samt igangsætte udviklingsarbejder med henblik på at forbedre skolens idrætskultur fra start til slut i folkeskolen.

Følg os