Temadage for idrætslærere

Gratis temadag for idrætslærere i Aarhus i marts –

Fokus på temaer til udvikling af den daglige idrætsundervisning

 

Du og dine idrætskolleger på mellemtrin og i udskolingen får mulighed for at afprøve og udvikle idrætsundervisningen. Der er fokus på:

 • Det at arbejde temabaseret i idrætsundervisning, så elever både kan udøve og forstå sig på idræt
 • Hvordan der didaktisk kan arbejdes med fagord og faglige modeller fra alle 3 kompetenceområder i den daglige idrætsundervisning
 • At I på dagene kan arbejde i jeres idrætsteams

 

Temadagen afvikles af Aarhus Kommune, KOSMOS og Skole OL – på Idrætshøjskolen i Aarhus den 27.marts, fra 8.30 – 14.00. Tilmelding inden 13. marts til Karen Mette Hansen [email protected]

 

PROGRAM FOR TEMADAGEN

Fredag, den 27. marts 2020, 8.30-14

Idrætshøjskolen i Aarhus, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov

8.30 – 8.45

Fælles opstart i foredragssalen (+ Kaffe, te og boller)

9.00 – 10.40

Workshop 1: Træning og Triatlon – Hvordan kan man arbejde med triatlon som et forløb i idrætsundervisningen – Her vil blive taget udgangspunkt i et konkret forløb, både med teori og praksis. 

Workshop 2: ”Temaer koblet til æstetiske arbejdsprocesser indenfor redskabsaktiviteter” – afprøvning af forskellige kropslige øvelser, fagord og didaktiske modeller

10.45 – 12.15

Workshop 1: Træning og Triatlon – Hvordan kan man arbejde med triatlon som et forløb i idrætsundervisningen – Her vil blive taget udgangspunkt i et konkret forløb, både med teori og praksis.

Workshop 2: ”Temaer koblet til æstetiske arbejdsprocesser indenfor redskabsaktiviteter” – afprøvning af forskellige kropslige øvelser, fagord og didaktiske modeller

12.15 – 13.00

Frokost

13.05 – 14.00

Arbejdsmøde i idrætsteam

Drøftelse, videreudvikling og feedback på egen idrætsundervisning med afsæt i

arbejdsspørgsmål og dagens workshop

 

Evaluering af temadagen med afsæt i to overskrifter

Fra temadag til idrætsundervisning på egen skole

Hvad ønsker du/I at arbejde videre med i egen idrætsundervisning?

Hvilke elementer vil du afprøve (bliv gerne konkret i forhold til indhold og form)?


 

PROGRAM FOR TEMADAGEN, Fredag, den 22. november 2019

Idrætshøjskolen i Aarhus, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov

 

8.30 – 9.00

Fælles opstart i foredragssalen (+ Kaffe, te og boller)

Idrætslærerens goodiebag udleveres

 • Præsentation af idrætsfagets nye læseplan og undervisningsvejledning (emu.dk)
 • Præsentation af læremidler med afsæt i tre temaer: kultur, køn og træning (vicekosmos.dk)
 • Præsentation af dagens arbejdsspørgsmål med afsæt i goodiebag

9.10 – 10.40

Workshop 1: Træning og Triatlon – Hvordan kan man i sin idrætsundervisning tilgodese progression hen over skoleforløbet, når indholdsområdet ”Triatlon” kombineres med en bred forståelse af temaet ”Træning”?

Workshop 2: ”Udtryk, pinlighed og temaer” (indholdsområdet ”Dans og udtryk” og temaerne: ”køn”, ”kultur” og ”træning” afprøves med fokus på kropslige øvelser, fagord og didaktiske modeller)

10.45 – 12.15

Workshop 1: Træning og Triatlon – Hvordan kan man i sin idrætsundervisning tilgodese progression hen over skoleforløbet, når indholdsområdet ”Triatlon” kombineres med en bred forståelse af temaet ”Træning”?

Workshop 2: ”Udtryk, pinlighed og temaer” (indholdsområdet ”Dans og udtryk” og temaerne: ”køn”, ”kultur” og ”træning” afprøves med fokus på kropslige øvelser, fagord og didaktiske modeller)

12.15 – 13.00

Frokost

13.05 – 14.00

Arbejdsmøde i idrætsteam

Drøftelse, videreudvikling og feedback på egen idrætsundervisning med afsæt i goodiebag, arbejdsspørgsmål og workshop

 

Evaluering af temadagen med afsæt i to overskrifter

Fra temadag til idrætsundervisning på egen skole

Hvad ønsker du/I at arbejde videre med i egen idrætsundervisning?

Hvilke elementer vil du afprøve (bliv gerne konkret i forhold til indhold og form)?

 

Fra idrætsundervisning til temadagen i marts

Hvilke ønsker har jeres idrætsteam til temadagen i marts?


Fredag, den 27. marts 2020

Opfølgning på arbejdsprocessen i egen idrætsundervisning med afsæt i goodiebag

Triatlon workshoppen arbejder videre, hvor den slap i november

Afprøvning af 2 nye workshops: Ultimate og en selvvalgt ud fra deltagerønsker fra november

 

Tilmelding inden d. 20. november

Til Karen Mette Hansen –  [email protected]

OBS! Tilmeldingen foregår skolevis.

 

Pris

Deltagelse er gratis

Der vil være forplejning.

 

Læs mere om de tidligere kompetencegivende forløb nedenfor og find materialer til idrætsundervisningen her (link: https://vicekosmos.dk/skole/idraetsundervisningen/undervisningsmaterialer/temabaseret-idraetsundervisning/)

 • Skoleåret 2016/2017 er temaet: Idræt og kultur (er afviklet)
 • Skoleåret 2017/2018 er temaet: Idræt og køn (er afviklet)
 • Skoleåret 2018/2019 er temaet: Idræt og træning (er afviklet)

 

Skoleåret 2018/2019 – Idræt og træning

Temadag 5 onsdag den 21. november, 2018

God idrætsundervisning med øget fokus på progression; i undervisningsforløb og mellem årgange/trin (fra indskoling til mellemtrin)

Formålet med temadagen er, at idrætslærerne afprøver og arbejder med etkonkret udviklet undervisningsforløb, hvor fokus er på progression. Undervisningsforløbet hedder ”Legende og/eller målrettet træning” – og tager afsæt i 2 forskellige indholdsområder under temaet er ’Idræt og Træning’.

Temadag 6 – 26. marts, 2019

Fra god idrætsundervisning til SKOLE OL!

Formålet med temadagen er, at idrætslærerne erfaringsudveksler og evaluerer det afprøvede KOSMOS-undervisningsforløb i Idræt og træning. Efterfølgende præsenteres idrætslærerne både i teori og praksis for det kommende læremiddel med fokus på temaet ’Idræt og Træning’ ud fra udvalgte idrætsdiscipliner i Skole OL 2019.

 

KOMPETENCEGIVENDE FORLØB FOR IDRÆTSLÆRERE

På temadagene arbejdes der med at re-tænke og videreudvikle egen idrætsundervisning med afsæt i den nyeste forskning inden for områder som idrætspædagogik og idrætsdidaktik. Deltagerne får inspiration og redskaber til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisningen. Særligt vil fokus være på det at arbejde med læringsmål og tegn på læring i en temabaseret idrætsundervisning. Det er målet, at deltagerne gennem praksiserfaring, teori og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer jf. formelle dokumenter fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling:

Viden

 • Har viden om den institutionelle, historiske og kulturelle betydning af idræt i en samfundsmæssig kontekst
 • Har viden om idrætsdidaktiske og idrætspædagogiske metoder og modeller i relation til egen praksis i indskoling og mellemtrin.

Færdigheder

 • Kan opbygge og udvikle idrætsfaglige, didaktiske og pædagogiske strategier med afsæt i at fremme idræt som læringsfag i indskolingen og på mellemtrinnet
 • Kan beskrive, analysere og vurdere læringssituationer med henblik på at kvalificere idrætsundervisningen fremadrettet.

Kompetencer

 • Kan udvikle og implementere en kultur på skolen, hvor idrætsfaget status tænkes sammen med skolens rammer, mål, undervisning og daglige virke
 • Kan igangsætte og stimulere den idrætsfaglige debat, samt igangsætte udviklingsarbejder med henblik på at forbedre skolens idrætskultur fra start til slut i folkeskolen.