Temadage for idrætslærere

Kort info

I skoleåret 2018/2019 afvikles de to sidste kompetencegivende idrætstemadage for idrætslærere fra 1. til 7. klasse. Det sker i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Det Nationale videncenter KOSMOS (www.vicekosmos.dk) og Skole OL (www.skoleol.dk).

 

LÆS MERE OM DET KOMPETENCEGIVENDE FORLØB NEDENFOR

Hvert år vil temadagene have et nyt tematisk fokus.

 • Skoleåret 2016/2017 er temaet: Idræt og kultur (er afviklet)
 • Skoleåret 2017/2018 er temaet: Idræt og køn (er afviklet) – find undervisningsmateriale her
 • Skoleåret 2018/2019 er temaet: Idræt og træning 

 

Skoleåret 2018/2019 – Idræt og træning

Temadag 5 onsdag den 21. november, 2018

God idrætsundervisning med øget fokus på progression; i undervisningsforløb og mellem årgange/trin (fra indskoling til mellemtrin)

Formålet med temadagen er, at idrætslærerne afprøver og arbejder med etkonkret udviklet undervisningsforløb, hvor fokus er på progression. Undervisningsforløbet hedder ”Legende og/eller målrettet træning” – og tager afsæt i 2 forskellige indholdsområder under temaet er ’Idræt og Træning’.

OBS! Fra november og frem til temadagen 26. marts er idrætslærerne ansvarlige for at afvikle/afprøve undervisningsforløbet i egen idrætsundervisning med elever.  

 

Program

9.00 – 9.15: Velkomst og siden sidst

9.15 – 10.00: Oplæg ved KOSMOS ang. læremiddel omkring Idræt og Køn (udsendt til skolerne september 2018)

10.00 – 11.30: Praksisworkshop 1: Legende og/eller målrettet træning til indskolingen (i hallen)

11.30 – 12.30: Frokost

12.30 – 13.15: Fælles ideworkshop ang. nyt idrætslæremiddel omkring Idræt og træning

13.15 – 14.15: Praksisworkshop 2: Legende og/eller målrettet træning til mellemtrinnet (i hallen)

14.15 – 14.45: Kollegial sparring: Fra temadag med KOSMOS til idrætsundervisningen på egen skole

14.45 – 15.00: Afslutning på temadag 5

 

Temadag 6 – 26. marts, 2019

Fra god idrætsundervisning til SKOLE OL!

Formålet med temadagen er, at idrætslærerne erfaringsudveksler og evaluerer det afprøvede KOSMOS-undervisningsforløb i Idræt og træning. Efterfølgende præsenteres idrætslærerne både i teori og praksis for det kommende læremiddel med fokus på temaet ’Idræt og Træning’ ud fra udvalgte idrætsdiscipliner i Skole OL 2019.

Dato og tid

 • november, 2018 fra kl. 9.00 – 15.00
 • marts, 2019 fra kl. 9.00 – 15.00

Sted

 • Idrætshøjskolen i Aarhus. Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov

 

Praktiske informationer

 • Idrætslærerne skal møde op omklædte (tøj og sko til UDE- OG INDEAKTIVITETER)
 • Medbring udarbejdede årsplaner for 2018/2019

 

Tilmelding

Til Karen Mette Hansen –  [email protected]

OBS! Tilmeldingen foregår skolevis.

 

Pris

Deltagelse er gratis

Der vil være forplejning.

 

KOMPETENCEGIVENDE FORLØB FOR IDRÆTSLÆRERE I 1.-7.KLASSE

På temadagene arbejdes der med at re-tænke og videreudvikle egen idrætsundervisning med afsæt i den nyeste forskning inden for områder som idrætspædagogik og idrætsdidaktik. Deltagerne får inspiration og redskaber til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisningen. Særligt vil fokus være på det at arbejde med læringsmål og tegn på læring i en temabaseret idrætsundervisning. Det er målet, at deltagerne gennem praksiserfaring, teori og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer jf. formelle dokumenter fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling:

Viden

 • Har viden om den institutionelle, historiske og kulturelle betydning af idræt i en samfundsmæssig kontekst
 • Har viden om idrætsdidaktiske og idrætspædagogiske metoder og modeller i relation til egen praksis i indskoling og mellemtrin.

Færdigheder

 • Kan opbygge og udvikle idrætsfaglige, didaktiske og pædagogiske strategier med afsæt i at fremme idræt som læringsfag i indskolingen og på mellemtrinnet
 • Kan beskrive, analysere og vurdere læringssituationer med henblik på at kvalificere idrætsundervisningen fremadrettet.

Kompetencer

 • Kan udvikle og implementere en kultur på skolen, hvor idrætsfaget status tænkes sammen med skolens rammer, mål, undervisning og daglige virke
 • Kan igangsætte og stimulere den idrætsfaglige debat, samt igangsætte udviklingsarbejder med henblik på at forbedre skolens idrætskultur fra start til slut i folkeskolen.

Følg os