Undervisningsmateriale

På denne side finder du det temabaserede undervisningsmaterialet om ”Idræt og køn”. Materialet dannede grundlag for temadage for idrætslærere i Aarhus kommune i skoleåret 2017/2018.

Materialet anvender forskellige undervisnings- og arbejdsmetoder i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af idrætsundervisning. Det er udviklet og afprøvet af KOSMOS i samarbejde med Aarhus Kommune, Skole OL og idrætslærere fra skoler i Aarhus.

Find materialet på KOSMOS’ hjemmeside.

Følg os