Fællesskab, Færdighed og Fairplay

Skole OL er funderet i de tre børneolympiske værdier:
Fællesskab, Færdighed og Fairplay!

Fællesskab

Fællesskab er helt afgørende for Skole OL. Skole OL styrker klassernes sammenhold og fællesskab, når klasserne konkurrerer sammen som et hold. Alle elever er med på holdet. De vinder sammen, og de taber sammen. De hjælper hinanden og bakker hinanden op. Til Skole OL oplever eleverne værdien og glæden ved at arbejde sammen.

Færdighed

Ligesom OL gør det, skaber Skole OL også begejstring omkring idrætten. Skole OL inspirerer børn til mere idræt. Giver dem lyst at til at øve sig og forbedre deres færdigheder. Gennem Skole OL får eleverne kompetencer, som danner grundlag for en idrætsglæde, der er afgørende for et aktivt liv.

Fairplay

Fairplay handler om respekt for reglerne og respekt for hinanden. Det handler om, at vi alle har et ansvar for at sikre den gode oplevelse, den venskabelige relation og den fair konkurrence. Skole OL er med andre ord gode, aktive oplevelser med afsæt i et stærkt værdisæt, som børnene kan tage med sig videre ud i livet.