Håndtering af personoplysninger og billeder

Håndtering af personoplysninger og billeder i Skole OL

Der er megen snak om personoplysninger og privatlivspolitik efter de nye EU-regler trådte i kraft. Hvem har hvilke oplysninger, og hvad bruges de til? I Skole OL ønsker vi, at du er tryg og føler dig ordentligt behandlet. Derfor vil vi beskrive for dig, hvordan vi håndterer dine personoplysninger på en sikker måde.

Hvorfor har vi oplysninger om dig?

Vi har oplysninger om dig for at kunne gennemføre Skole OL’s mange aktiviteter og for at sørge for, at deltagelsen i Skole OL bliver en god oplevelse.

 Hvilke oplysninger har vi om dig?

Når du tilmelder dig Skole OL, indskriver du almindelige personoplysninger: Navn, e-mail, telefonnummer samt skoletilknytning.

Er du elev og deltager i Skole OL Atletik eller i Skole OL Finalen i en hvilken som helst sportsgren, har vi følgende oplysninger om dig: Fornavn, køn, klasse- og skoletilknytning.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi anvender dine oplysninger til at koordinere din klasses deltagelse i Skole OL. Vi anvender fortrinsvis din mailadresse til at kontakte dig i forbindelse med din klasses tilmelding til et stævne, men skal vi hurtigt have fat i dig, kan vi benytte os af dit telefonnummer. Vi anvender desuden din mailadresse til at udsende et spørgeskema om din klasses deltagelse i Skole OL samt en invitation til næste års Skole OL-sæson. Har du skrevet dig op til Skole OL’s nyhedsbrev, som udsendes cirka én gang månedligt, anvendes din mailadresse også hertil.

Er du elev og deltager i Skole OL Atletik eller i Skole OL Finalen bruger vi dine oplysninger til at registrere og knytte et resultat til dig som person.

Hvordan opbevares mine oplysninger, og hvem har adgang til at se dem?

Skole OL benytter sig af et kodeordsbeskyttet IT-system, hvor alle oplysninger om klasser, tilmeldinger samt resultater gemmes. Brugerne af IT-systemet er udelukkende personer i Skole OL Organisationen. Brugerne af IT-systemet er inddelt på forskellige typer af logins, hvor loginets type bestemmer, hvor mange oplysninger brugeren har adgang til. Skole OL Sekretariatets medarbejdere og IT-systemets udviklere har adgang til alle oplysninger. Skole OL-konsulenten for hver enkelt sportsgren har adgang til alle stævner indenfor den givne sportsgren og tilmeldingerne og oplysningerne hertil. En Skole OL stævnearrangør har kun adgang til dine oplysninger, hvis klassen er tilmeldt stævnet. Så en arrangør af et andet stævne, som klassen ikke er meldt til, kan ikke se dine oplysninger. Dine oplysninger er dermed kun tilgængelige for relevante personer i Skole OL Organisationen, og dine oplysninger videregives heller ikke til personer uden for Skole OL Organisationen uden dit samtykke.

Billeder og video

Ved Skole OL stævner og ved Skole OL Finalen kan der blive taget billeder og video af deltagerne. Disse billeder og videoer kan blive delt på Skole OL’s og involverede foreningers, forbunds, sponsorers og samarbejdspartneres platforme med henblik på at skabe øget interesse for Skole OL. Billeder og videoer kan desuden indgå i forbindelse med presseomtale.

Hvis der er deltagere, som ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet under et stævne, skal der gives besked herom til stævnearrangøren forud for stævnet. Der skal senest gives besked på stævnedagen inden stævnet begynder.

Kan jeg få slettet mine oplysninger igen?

Det kan du, men en sletning af oplysningerne vil medføre, at du ikke længere kan administrere dine klassers tilmelding til Skole OL, modtage invitation til næste Skole OL-sæson eller eventuelt modtage nyhedsbrev.

Hvis du ønsker at få slettet et billede, er du velkommen til at rette henvendelse til Skole OL Sekretariatet.

Spørgsmål?

Du er til enhver tid velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Skole OL Sekretariatet.

Mail: [email protected]. Telefon: 24 60 88 02

 

Skole OL

c/o Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Mail: [email protected]

Telefon: 24 60 88 02

www.skoleol.dk