Vilkår for deltagelse

Sådan deltager klassen i Skole OL

I deltager ved at oprette jeres klasser her.

Herefter kan I  tilmelde jer et Skole OL Stævne eller Skole OL Tast-selv.

I er velkomne til at deltage i konkurrencen om finalepladser til alle sportsgrene, men I kan kun deltage i Skole OL Finalen i én sportsgren.

Det er gratis at deltage i Skole OL, dog afholder skolerne selv transportudgifterne til stævnerne. Til Skole OL Finalen dækker Skole OL halvdelen af transportudgifterne for deltagende klasser.

Vilkår for deltagelse i Skole OL

Når I tilmelder jer Skole OL accepteres følgende:

  • Skole OLs vigtigste værdier er Fællesskab, Færdighed og Fairplay. Det er derfor vigtigt, at HELE klassen er med og deltager aktivt i Skole OL.
  • Skole OLs retningslinjer for fairplay er til enhver tid gældende. Læs mere om fairplay her.
  • Skole OL forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere en klasse, såfremt klassen ikke overholder retningslinjerne for fairplay, eksempelvis ved uberettiget at have sammensat klassen på tværs af klasser.
  • Ved tilmelding godkender du samtidig Skole OL’s håndtering af personoplysninger og billeder.

Følg os