Vilkår for deltagelse

Sådan deltager klassen i Skole OL

I deltager ved at oprette jeres klasser her.

Herefter kan I afvikle jeres Skole OL konkurrence i idrætsundervisningen eller tilmelde jer et lokalstævne.

I er velkomne til at deltage i konkurrencen om finalepladser til alle sportsgrene, men I kan kun deltage i Skole OL Finalen i én sportsgren.

Det er gratis at deltage i Skole OL, dog afholder skolerne selv transportudgifterne til lokalstævnerne. Til Skole OL Finalen dækker Skole OL halvdelen af transportudgifterne for deltagne klasser. Læs mere her.

Vilkår for deltagelse i Skole OL

Når I tilmelder jer Skole OL accepteres følgende:

1.1: Skole OLs vigtigste værdier er Fællesskab, Færdighed og Fairplay. Det er derfor vigtigt, at HELE klassen er med og deltager aktivt i Skole OL.

1.2: Skole OLs retningslinjer for fairplay er til enhver tid gældende. Læs mere om fairplay her.

1.3: Skole OL forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere en klasse, såfremt klassen ikke overholder retningslinjerne for fairplay, eksempelvis ved uberettiget at have sammensat deltagne klasse på tværs af klasser.

Billeder og video

Ved Skole OL stævner og ved Skole OL Finalen kan der blive taget billeder og video. Disse billeder og videoer kan blive delt på Skole OL’s og involverede forbunds, sponsorers og samarbejdspartneres platforme; on- og offline. Billeder og videoer kan endvidere indgå i forbindelse med presseomtale. Anvendelsen skal i hvert tilfælde forinden godkendes af Skole OL-sekretariatet.

Hvis du ønsker billeder eller videoer fjernet fra vores platforme, er du meget velkommen til at gøre os opmærksomme herpå. Skriv til [email protected].

Håndtering af personoplysninger i Skole OL

Det er Skole OL Sekretariatet, som er dataansvarlig for personoplysninger.

De oplysninger, du angiver, når du opretter dig som bruger på skoleol.dk samt eventuelle elevfornavne, opbevares i Skole OL’s datasystem.

Der videregives udelukkende oplysninger til tredjepart, når du har tilmeldt klassen et Skole OL lokalstævne (til kontaktperson i arrangørforeningen), eller hvis du takker ja til overnatning ved Skole OL Finalen (til kontaktperson på Holme Skole i Aarhus).

Skole OL opbevarer udelukkende angivne oplysninger i henhold til at kunne afholde Skole OL eller udsende nyheder om Skole OL.

Følg os