Badminton – Fit First 10

{“title”:”Badminton – Fit First 10″,”description”:”Badmintonforløb med opvarmning og leg, badmintonteknik, fart over feltet med fjerbold og ketsjer, konkurrence og småspil”,”subject”:”badminton”,”where”:”inde”,”id”:”12853″,”lessons”:”12630,12838,12840,12850,12851,12852″,”level”:”0.-3. klasse,4.-6. klasse”,”goals”:”Badmintonlektionerne indeholder selvfølgelig badmintonbevægelser og enkelte fagbegreber, som eleverne vil få kendskab til. Men der er også i høj grad fokus på alsidig bevægelse, da eleverne vil blive udfordret med forskellige måder at løbe og kaste på. Badminton er en teknisk idræt, hvor evnen til at hjælpe hinanden med at dygtiggøre sig er essentiel. Samarbejde eleverne i mellem er vigtigt særligt i par. Hensyn og forståelse for hinandens evner er derfor vigtigt at italesætte overfor eleverne.”,”content”:”Til hver lektion vil der være konkurrence med få regler, hvor eleverne skal tage hensyn og vise fairplay.\n\nHver lektion består af 4 øvelser á ca. 10 minutter, som er indenfor hvert deres område:\n1.\tOpvarmning og leg\n2.\tBadmintonteknik\n3.\tFart over feltet med fjerbold og ketsjer\n4.\tKonkurrence og småspil\n\nØvelserne er organiseret således, at øvelse 1 og 4 er på et stort område, hvor alle eleverne er sammen.\nØvelse 2 og 3 foregår derimod på badmintonbanen enten i par eller gruppe af fire elever, dvs. to par sammen, så øvelserne kan forklares mens de er på banerne.\n\nBadmintonforløbet er sammensat så de letteste øvelser er i lektion 1 og de mest udfordrende er i lektion 6. Der er bevidst valgt, at de fleste øvelser gentages to gange. Eleverne oplever på denne måde genkendelsesglæden og samtidig får de mere ud af øvelsen, da den er prøvet før.\nLektion 1 er primært med ketsjer og ballon. Øvelser med ballon er generelt lettere at udføre end med fjerbold, derfor er de særlig velegnede til de yngste elever. Der opfordres til at følge lektionsplanerne, men også at supplere/justere med øvelser, som er gennemført tidligere og har været særlige succesfulde.\n\nTil hver Øvelse er der en kort fortælling (Historien bag), som du kan fortælle eleverne, så de kan bruge deres fantasi og øvelserne\nbliver mere legende. Til hver øvelser finder du også 2-3 variationsmuligheder, så øvelsen kan tilpasses elevernes motoriske og badmintonmæssige\nfærdigheder.\n\nDer anvendes 8-12 minutter til hver øvelse. Anvend de beskrevne øvelser og suppler op med variationsmulighederne, så varigheden for den enkelte øvelse passer. Når eleverne finder glæde og motivation for en øvelse er det en god ide at lade den fortsætte. På den anden side er det vigtigt at justere øvelsen, hvis eleverne\nikke fanges af den og alternativt gå videre til næste øvelse.\n\nLangt de fleste øvelser kræver max 1 badmintonketsjer og 5-10 fjerbolde pr. 2 elever. Lektionerne kan gennemføres med færre fjer-/plasticbolde. Til hver lektion er oplistet hvilket materialer, som skal anvendes. Vær opmærksom på, at alle øvelsesbeskrivelser og illustrationer tager udgangspunkt i en højrehåndet.\nDer vil blive anvendt nogle badmintonfagtermer, hvorfor der før lektionsplanerne er en side med illustration af de vigtigste badmintontermer og områder på banen.\n\nForløbet er fra FIT FIRST 10 materialet, der omhyggeligt er udviklet ud fra den nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet for børns sundhed, fysiske form, trivsel og læring. Det er undervisningsforløb målrettet indskolingen med hovedfokus på hyppig, intens og involverende træning. Syddansk Universitet (SDU), Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) med 10 specialforbund har indgået stærkt partnerskab og udviklet materialet, hvor viden og erfaring med forskning, undervisning, læring og aktivitetsudvikling indenfor idræt går hånd i hånd.”}