Finaleudtagelse

KAN VI DELTAGE I FLERE SPORTSGRENE?

  • I er velkomne til at deltage i konkurrencen om finalepladser i alle sportsgrene, men I kan kun deltage i finalen i én sportsgren.

Hvordan fungerer finaleudtagelsen?

Vi udtager klasser til Skole OL Finalen løbende efter lokalstævners afholdelse.

Ved deltagelse i konkurrencen om Skole OL finalepladser via idrætsundervisningen udtages disse klasser umiddelbart efter sidste frist for indberetning af resultater 24. maj 2018. For svømnings vedkommende udtages klasser efter 1. maj, som er deadline for indberetning af resultater.

Vi forventer at kunne give alle besked senest d. 28. maj 2018.

For Skole OL Atletik gælder følgende:

Udtagelse fra Skole OL Atletik lokalstævner: Vinderklassen for hvert klassetrin udtages direkte til finalen.

Udtagelse fra Skole OL Atletik i idrætsundervisningen: De bedste klasser pr. klassetrin blandt indtastede resultater udtages. Vi kigger kritisk på de resultater, som skolerne registrerer på egen hånd, og forbeholder os retten til at frasortere urealistiske resultater.

Herudover KAN klasser, som har opnået mange point i et lokalstævne uden at vinde, udtages. Udtagelsen baseres på klassens totale pointscore (fratrukket point fra stafet, evt. motionsløb og evt. hækkeløb). OBS: Udtagelsen vil være betinget af, at der er ledige pladser på årgangen, når lokalstævnevindere og idrætstimevindere er udtaget.

For Skole OL Bowling gælder følgende:

Udtagelse fra Skole OL Bowling lokalstævner: Vinderklassen for hvert klassetrin udtages direkte til finalen.

Den lokale konkurrence om finalepladserne til Skole OL Bowling foregår over flere dage, og derfor finder vi ikke en vinder af lokalstævnet i en by, før sidste stævnedag har været afholdt.

For Skole OL Bueskydning gælder følgende:

Udtagelse fra Skole OL Bueskydning lokalstævner: Den bedste klasse på hver årgang til hvert lokalstævne kvalificerer sig til Skole OL Finalen i Bueskydning via klassens gennemsnitlige bedste score, og klassen kommer dermed til at repræsentere sin by, kommune eller landsdel til Skole OL Bueskydning.

Den lokale konkurrence om finalepladserne til Skole OL Bueskydning foregår over flere dage, og derfor finder vi ikke en vinder af lokalstævnet i en by, før sidste stævnedag har været afholdt. Det er den lokale arrangør, som giver vinderne besked og tildeler den vindende klasse sit vinderdiplom, med tilhørende oplysninger om, hvordan klassen tilmelder sig Skole OL Finalen.

For Skole OL Roning gælder følgende:

Udtagelse fra Skole OL Roning lokalstævner: Vinderklassen udtages direkte til Skole OL Finalen. De øvrige klasser deltager i den landsdækkende konkurrence om at gå videre på tid.

Udtagelse fra Skole OL Roning i idrætsundervisningen: Klasser med de bedste tider på at ro 4000 meter i en romaskine udtages.

For Skole OL Svømning gælder følgende:

Udtagelse fra Skole OL Svømning i idrætsundervisningen (Klassedysten): Klasser med de bedste tider for henholdsvis 4. og 5. årgang udtages til Skole OL Finalen.

Udtagelse fra et lokalstævne: Vinderklassen udtages direkte til Skole OL Finalen.

Følg os