Case: Forløb med Skive AMOK

Høj puls og sved på panden. Koncentration og hjernearbejde. Smil på læben og en sjov og anderledes idrætsoplevelse. Det er orienteringsløb i skolen!

I Skive er man gået helt AMOK med orienteringsløb, og det går ikke stille for sig. Skive Atletik- og Motionsklubs orienteringsklub (AMOK) har, på trods af deres beskedne størrelse med under 30 medlemmer, nemlig knækket koden til at nå ud til skolerne. Igennem deres tætte samarbejde med idrætskoordinatorerne og Ungdomsskolen i Skive Kommune, har de opnået en stærk indgangsvinkel til alle kommunens skoler. Så når Skive AMOK inviterer skolerne til Skole OL-undervisningsforløb, så foregår det gennem kommunen, som i forvejen har en tæt kontakt til disse. ”Idéen og filosofien bag Skole OL er rigtig god, så vi er meget glade for at være med. Det er fedt at møde eleverne og vise dem den sport, vi brænder så meget for”, siger Gert Johannesen fra Skive AMOK og Holger Hvid Olesen, Idrætskoordinator i Skive Kommune.

Skolesamarbejdet har til formål at fremme interessen for orienteringsløb hos børn og unge i skolen, samt at give idrætslæreren mulighed for orienteringsaktiviteter med høj kvalitet i idrætsundervisningen. Samarbejdet skal gøre det lettere at være idrætslærer i skolen.

Med samarbejdet sparer foreningen en masse tid, som er meget bedre givet ud i planlægningen af forløbet. Foreningen har nemlig ambitioner om, i samarbejde med Dansk Orienteringsforbund, at tegne orienteringskort over 18 skoler og nærområder i kommunen. Dertil vil de opsætte faste poster på de enkelte skoler med det formål, at skolerne også kan anvende det i forbindelse med undervisning i andre fag end idræt – posternes tal- og bogstavkoder kan f.eks. bruges til kreativ læring i dansk eller matematik. Projektet går under navnet ’Find Vej i Skolen’, og er et projekt under Dansk Orienteringsforbund.

Dansk Orienteringsforbund står bag ‘Find Vej i Skolen’

Find Vej i Skolen er et orientering- og bevægelsestilbud, der kan bruges til læring og bevægelse i alle fag, da det rummer en lang række aktivitetsmuligheder. I idrætsfaget er orienteringsløb på programmet i Fælles Mål på 6. og 7. klassetrin, og med en Find Vej i Skolen-pakke får idrætslærerne optimale rammer til undervisningen i orienteringsløb. Skive AMOK står bl.a. for at undervise lærerne i at kunne anvende projektet. Læs mere om ’Find Vej i Skolen’ her.

Skive Kommune er de seneste år vokset på idrætsområdet. Heriblandt ved at blive ’Bevæg dig for livet’ visionskommune, og ved at bidrage med uddannelse af juniortrænere, samt etablering af skolesport på alle skoler siden 2007.