Kortets farver og signaturer

{“title”:”Kortets farver og signaturer”,”description”:”Lektionen hvor eleverne får kendskab til hvad orienteringsløb er, samt erfaring med at bruge et orienteringskort.\n”,”subject”:”orienteringslob”,”level”:”4.-7. klasse”,”where”:”ude”,”activities”:[12645,12646,12647],”id”:12648}