Orientering gennem leg og billeder – Fit First – Lektion 2

{“title”:”Orientering gennem leg og billeder – Fit First – Lektion 2″,”description”:”I denne lektion bliver eleverne præsenteret for et simpelt kort over opstillede kegler. De opnår en forståelse for at læse et\nkort, at finde vej ved hjælp af et kort samt betydningen af at vende kortet rigtigt. Derudover får de kendskab til signaturer og\nderes betydning.”,”subject”:”orienteringsløb”,”where”:”ude eller inde”,”id”:12624,”activities”:[12367,12368,12369,12370],”level”:”4.-7. klasse”,”goals”:”Eleven kan udføre enkle former for løb. \nEleven kan på enkle kort forklare signaturers betydning, herunder på digitale kort. \nEleven har viden om signaturer på kort.”,”content”:”I denne lektion bliver eleverne præsenteret for et simpelt kort over opstillede kegler. De opnår en forståelse for at læse et\nkort, at finde vej ved hjælp af et kort samt betydningen af at vende kortet rigtigt. Derudover får de kendskab til signaturer og\nderes betydning.\n\nLektionen er fra FIT FIRST 10 materialet, der omhyggeligt er udviklet ud fra den nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet for børns sundhed, fysiske form, trivsel og læring. Det er undervisningsforløb målrettet indskolingen med hovedfokus på hyppig, intens og involverende træning. Syddansk Universitet (SDU), Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) med 10 specialforbund har indgået stærkt partnerskab og udviklet materialet, hvor viden og erfaring med forskning, undervisning, læring og aktivitetsudvikling indenfor idræt går hånd i hånd.”}