Orientering gennem leg og billeder

{“title”:”Orientering gennem leg og billeder”,”description”:”I denne lektion bliver eleverne præsenteret for et simpelt kort over opstillede kegler. De opnår en forståelse for at læse et\nkort, at finde vej ved hjælp af et kort samt betydningen af at vende kortet rigtigt. Derudover får de kendskab til signaturer og\nderes betydning.”,”subject”:”orienteringslob”,”where”:”ude eller inde”,”id”:12624,”activities”:[12367,12368,12369,12370],”level”:”alle klassetrin”}