Orientering i sløjfer og mønstre

{“title”:”Orientering i sløjfer og mønstre”,”description”:”I denne lektion bliver eleverne præsenteret for et kort med flere små løbesløjfer, hvilket begynder at ligne et rigtigt orienteringsløb,\nog vil udbygge elevernes kortforståelse. Der er fokus på aflæsning, hukommelse og problemløsning, og elevernes\nkognitive færdigheder og samarbejdsevner udvikles.”,”subject”:”orienteringslob”,”level”:”0.-3. klasse”,”where”:”ude eller inde”,”activities”:[12615,12616,12617],”id”:12626}