Fotoorientering

Tid

20

Udstyr

Array, Array

Læringsmål

Træne hukommelse og genkendelighed.
Øve sig i at lægge mærke til detaljer og signaturer i området.

Beskrivelse

Følg os