Højdespringsafsæt

Tid

25

Udstyr

Array, Array, Array, Array

Læringsmål

Eleverne skal øve tilløbet og afsættet til højdespring/flopspring, så de bliver sikre i det. Eleverne stifter bekendtskab med kurveløb, afsæt, saksespring, svingben og armtræk.

Beskrivelse

Følg os