Intro til orienteringsløb

Tid

15

Udstyr

Array

Læringsmål

Eleverne får kendskab til hvad orienteringsløb er.
Endvidere at eleverne får kendskab til orienteringskortets forskellige farver og signaturer.

Beskrivelse

Følg os