Kompastjernen – Retvending af kort med kompas

Tid

30

Læringsmål

At eleverne får erfaring med at retvende kortet mange gange ved hjælp af kompasset.

Beskrivelse

Følg os