Når voksne snyder

Tid

20

Læringsmål

Eleverne lærer om at udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter. De får viden om ansvar og hensyn i idrætsfællesskaber samt får viden om fairplay.

Beskrivelse

Følg os