Orienterings-fangeleg

Tid

15

Udstyr

Array, Array

Læringsmål

At læse et kort og finde posterne på kortet i den rigtige rækkefølge.
Koncentration og samarbejde.

Beskrivelse

Følg os