Piratleg

Tid

10

Læringsmål

At sætte fantasien i gang og leve sig ind i legen
At samarbejde og skabe relation mellem eleverne og hjælpe med at alle får lige mulighed for at deltage i legen
Hurtigt at kunne omsætte lærerens kommando til en bestemt bevægelsesmåde

Beskrivelse

Følg os