Repetition om orienteringskortets

Tid

10

Læringsmål

Formålet er at give eleverne kendskab til orienteringskortets farver og signaturer

Beskrivelse

Følg os