Rollen som medspiller

Tid

20

Læringsmål

Eleverne skal reflektere over og tale om, hvordan man er en god medspiller. Eleverne får viden om deres ansvar og hensyn i idrætsfællesskaber.

Beskrivelse

Følg os