Rollen som tilskuer

Tid

20

Læringsmål

Eleverne får viden om ansvar og hensyn i idrætsfællesskaber. Og får viden om og lærer at handle i overensstemmelse med fairplay.

Beskrivelse

Følg os