Træk en signatur

Tid

25

Læringsmål

At gøre eleverne fortrolige med kortets farver og signaturer, og hvordan disse ser ud i virkeligheden.

Beskrivelse

Følg os