Værdsæt forskelligheder

Tid

45

Læringsmål

Formålet er at eleverne kender til og forstår, at vi alle er ens og forskellige på samme tid.

Beskrivelse

Følg os