Interaktiv idrætsbog får ros af både elever og idrætslærere

06/02/2023

Ny idrætsbog booster bevægelsesglæden og styrker selvtilliden og sammenholdet i folkeskoleklassen. Det viser en evaluering af et pilotprojekt med 10 folkeskoler på Sjælland.  

Bogen MINE SKILLS, som er udviklet i samarbejde mellem Skole OL og Komiteen for Sundhedsoplysning, får flotte tilbagemeldinger af både lærere og elever. Børn og idrætslærere fra 10 skoler i Region Sjælland prøvede i efteråret kræfter med bogen, som skal inspirere børn, forældre og lærere til at tænke bevægelse ind på en anderledes måde både i og uden for skolen.

I evalueringerne fremhæver flere elever bl.a., at det at være sammen med deres venner om aktiviteterne i bogen – også nogle de ikke plejer at være sammen med – har været noget af det sjoveste ved idrætsbogen.

”Man er ligeglad med, hvem man er på hold med, når man laver MINE SKILLS. På et tidspunkt var vi meget opdelt – især i starten – men nu er det blevet bedre, fordi vi har fået et bedre fællesskab,” siger en af eleverne i evalueringen.

Det budskab bakkes op af lærerne i evalueringen, men som også lægger vægt på, at bogen er med til øge elevernes selvtillid – også blandt de elever, som ikke normalt bryder sig så meget om idræt.

En faglig dagbog til børn

Bogen MINE SKILLS er udviklet i et samarbejde mellem Skole OL og Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra TrygFonden. Pilotprojektet og bogen har haft til formål at skabe et redskab til skole og hjem, som kan styrke børns bevægelsesglæde- og kompetencer.

MINE SKILLS-bogen fungerer som en faglig dagbog, hvor børn løbende kan tegne og indskrive deres egne idéer og rekorder. Samtidig skal bogen inspirere både børn og forældre til at prøve nye aktiviteter, udfolde forskellige færdigheder og give idéer til sportsgrene. Ligeledes har den til formål at klæde idrætslærerne på til at nytænke deres undervisning og give børnene forståelse for deres fysiske færdigheder, som i sidste ende skal bidrage til øget bevægelseskompentence og glæde ved idræt.

Ønsker at udrulle bogen nationalt

Evalueringen, som er foretaget af Oxford Research, fremhæver udover en række positive resultater også muligheder for videreudvikling. Blandt andet har lærerne et ønske om, at bogen også kan tilgås i en online udgave, ligesom det er vigtigt for dem, at skoleledelsen involveres, hvis bogen skal forankres ude på skolerne.

Vores ambition er at implementere og forankre Mine Skills på flere skoler og måle på, om projektet kan bidrage til at skabe langvarig mening og glæde ved bevægelse og større tilslutning til foreningslivet”, fortæller Louise Scheel Hjorth Thomsen, projektleder fra Komiteen for Sundhedsoplysning.

Også i Skole OL er man begejstret for bogens potentiale.

”Vi er stolte af evalueringsresultaterne, som tydeligt viser, at bogen har potentiale for en større national udrulning, og det synes vi er superspændende. Vi glæder os til at det fremtidige samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning,” siger Janni Thrane, projektleder fra Skole OL.

Fakta om idrætsbogen MINE SKILLS:

MINE SKILLS indeholder 50 aktiviteter, der både kan bruges, når børnene er alene eller sammen med andre.

Hver aktivitet i bogen er forbundet med færdigheder (balance, hurtighed, timing, samarbejde, styrke, koordination, præcision, kreativitet og udholdenhed), som udløser et klistermærke til barnets scoreboard. Boardet skal i sidste ende gøre børnene opmærksomme på, hvilke færdigheder de motiveres af og som kan få dem til at prøve flere aktiviteter i bogen. Desuden kan bogen inspirere til sportsgrene i foreningslivet, som kan være interessante for børnene at prøve.

MINE SKILLS er støttet af TrygFonden.