Kender du Danmarks Sejeste Idrætslærer?

06/11/2023

Kender du en idrætslærer, der gør en ekstraordinær indsats for at få børn og unge til at opleve glæden ved idrætstimerne? Og som formår at inkludere alle eleverne i aktiviteterne i et fag, hvor fællesskab er i højsædet? Så indstil din kandidat nu.

Dansk Skoleidræt og Skole OL og DIF kårer for femte år i træk ”Danmarks Sejeste Idrætslærer. Og som noget nyt kan idrætslærerteams også indstilles til prisen.

Klassefællesskabet i fokus i idrætstimerne

Med prisen ”Danmarks Sejeste Idrætslærer” hylder vi idrætsfaget og de idrætslærere, som gør en ekstraordinær indsats for at motivere og inspirere børn og unge. Prisen skal skabe større anerkendelse af faget og understrege, hvor vigtigt idræt er for børn og unges både fysiske, psykiske og sociale udvikling.

”Alt for mange børn og unge bevæger sig ikke nok. Folkeskolen spiller en vigtig rolle, hvis vi skal vende den udvikling. Derfor er jeg også glad for, at vi med prisen ”Danmarks Sejeste Idrætslærer” er med til at hylde idrætsfaget og de mange fantastiske idrætslæreres indsats. I idræt er klassefællesskabet og bevægelse i fokus og det er noget, som er med til at styrke trivslen. Derfor spiller idrætsfaget så vigtig en rolle, siger næstformand for DIF, Frans Hammer.

Vigtigheden af idræt understreges også af Nicolai Jakob Dahl-Hansen fra Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg:

”Idrætsfaget er et uhyre vigtigt dannelsesfag for børn på alle klassetrin, og heldigvis er der masser af engagerede ildsjæle blandt idrætslærerne. I år ser vi særligt efter idrætslærere, som sikrer en høj didaktisk kvalitet, favner alle elever og giver gode og meningsfulde oplevelser med idræt. Oplevelser, som motiverer og inspirerer eleverne til mere bevægelse, og hvor hver elev føler sig set og betydningsfuld for fællesskabet, siger Nicolai Jakob Dahl-Hansen fra Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg.

Præmier fra A-Sport og Dansk Skoleidræt

Med titlen som Danmarks Sejeste Idrætslærer – eller idrætslærerteam – følger 25.000 kroner til nyt idrætsudstyr fra A-Sport og et valgfrit kursus til alle skolens idrætslærere fra Dansk Skoleidræt.

Sidste år vandt Jette Brostrup Jensen fra Vemmelev Skole ud af et felt på 312 indstillinger. Læs om hende her.

Indstil din kandidat på skoleol.dk

Indstilling af kandidater til prisen foregår via www.skoleol.dk, hvor lærere, elever, forældre eller skoleledere har mulighed for at udpege deres favorit. Det er muligt at indstille frem til og med den 1. december 2023.

Blandt alle de indstillede udvælger et ekspertpanel fra Skole OL, DIF og Dansk Skoleidræt i december finalisterne. I januar kan alle efterfølgende stemme på deres favorit i en afstemning på skoleol.dk. Danmarks Sejeste Idrætslærer 2023 kåres ultimo januar.

Indstil din kandidat her (link).