Klumme: Bevægelsesglæde på skoleskemaet

07/05/2022

Klumme af Janni Thrane, projektleder Skole OL

Hvordan har du det?

Sådan har Sundhedsstyrelsen spurgt over 180.000 danskere. Med svarene er danskernes sundhed kortlagt og samlet i ”Sundhedsprofilen 2021”. Resultaterne er ikke opmuntrende. Rapporten viser, at det går den helt forkerte vej med både trivsel og fysisk aktivitet – i alle aldersgrupper, men især blandt børn og unge.

Det SKAL der laves om på – og det KAN Skole OL bidrage til.

Skolen er en central arena

Hvor samles alle børn og unge? Det gør de i skolen. Skolen er derfor afgørende og en helt central arena for forebyggelse og til grundlæggelse af gode og sunde vaner.

I Skole OL er vi meget bevidste om, at skolen er betydningsfuld ift. tidligt at danne og præge børn til et sundt og aktivt liv. Vi arbejder derfor målrettet for at få Skole OL og bevægelsesglæde på skoleskemaet, og for at Skole OL skal stå, som en stærk aktør, når det kommer til børn og unges mentale og fysiske sundhed i skolen og i fritiden.

Med Skole OL møder børnene et bredt spektrum af sportsgrene, og vi præsenterer de gode idrætsfællesskaber i foreningerne på en sjov måde. Vi ser, at børnene inspireres og opdager nye sportsgrene og nye måder at bruge deres kroppe og kompetencer på, som de ikke før har været bevidste om.

Skole OL sætter fokus på sjov og leg

Skole OL er idrætsaktiviteter i børnehøjde. Det betyder, at vi præsenterer børnene for Skole OL’s  sportsgrene på en anderledes måde. Vi mener ikke, at børnene skal præsenteres for sporten præcis, som den en gang er tænkt og udviklet – af en voksen, og børnene skal heller ikke indsluses i foreningernes udprægede konkurrencekulturer.

Skole OL ønsker, at foreningerne tænker deres sportsgren anderledes, og trækker konkurrence og præcision ud af ligningen for i stedet indsætte sjov og leg.  Vi ser, hvor afgørende dette er, hvis foreningerne skal fastholde børnene.

Således, placerer Skole OL sig præcis der, hvor Sundhedsstyrelsen i deres rapport peger på, at der skal sættes ind, når børn og unges mentale sundhed skal løftes:

”Sikre at flere børn og unge deltager og fastholdes i fritidsaktiviteter, og at frivillige ledere støtter etableringen af positive fællesskaber”.

Stærkt fundament i kampen om børns sundhed

I Skole OL har vi opnået legitimitet til at tilbyde stævner, undervisningsforløb og aktiviteter. Vores erfaringer bygger på samarbejder med specialforbund, idrætsforeninger, kommuner, skoler og flere andre aktører på området. Mere end en fjerdedel af landets skoler kender Skole OL. Vi favner alle klassetrin fra 0-8. klasse, og vi har aktive skoler i 86 af landets kommuner. Vi har derfor et stærkt fundament at stå på, når vi går ind i kampen om børns sundhed.

En indsats, som Sundhedsstyrelsen også peger på ift.at løfte børns mentale og fysiske sundhed er:

”Fysisk aktivitet skal være en integreret del af undervisningen i skole- og fritidsinstitutioner og der skal fokuseres på bevægelsesglæde og ”kropslig kompetence”.

Her står Skole OL helt centralt. Brobygning mellem skole og foreningsliv er omdrejningspunktet for Skole OL’s aktiviteter og visionen er at skabe de bedst mulige rammer for at børn kan opleve bevægelsesglæde og fastholdes i et aktivt (forenings)liv. Bevægelsesglæden ser vi, når børnene møder foreningerne, prøver nye og anderledes sportsgrene, og ikke mindst oplever at mestre nye færdigheder.

En rejse mod et økonomisk bæredygtigt Skole OL

I Skole OL støtter vi foreningerne til at kunne tilbyde skoleelever undervisningsforløb og stævner i skoletiden. Foreningerne får et økonomisk tilskud, som vi kun kan give, fordi Skole OL støttes af fonde (Nordea-fonden og TrygFonden). Det kan vi desværre ikke regne med for altid, og derfor arbejder målrettet for at skabe et bæredygtigt økonomisk fundament for Skole OL og idrætsforeningerne – og ikke mindst for at sikre børn og unges sundhed og mentale trivsel i fremtiden.

Skole OL KAN bidrage til at løfte børn og unges sundhed, men vi kan ikke gøre det alene.