Klumme: Farvel sommerferie – hej klassekammerater

16/08/2022

Klumme af Janni Thrane, projektleder for Skole OL

Forleden faldt jeg over en artikel fra Børns Vilkår: ”Skolestart 2022”. I artiklen er der samlet en række gode råd til, hvordan lærere og pædagoger kan støtte op om en god skolestart. Et helt centralt råd handler om klassefællesskabet. Det er vigtigt at fokusere på dette i starten af skoleåret, når børnene efter en lang sommerferie skal tilbage i skolen og roller, rammer og rutiner igen skal etableres. Der skal derfor være fokus på socialt samvær, og alle børn skal føle sig som en vigtig del af fællesskabet.

Det råd kan vi, i Skole OL, kun tilslutte os.

En af de vigtigste værdier i Skole OL er netop FÆLLESSKAB, og i Skole OL vil vi rigtig gerne være med til at støtte op om elevernes trivsel, klassefællesskabet og ikke mindst bevægelsesglæden.

Skole OL styrker fællesskabet

Med Skole OL kan eleverne få sved på panden, smil på læben og ikke mindst en unik mulighed for at styrke klassefællesskabet – En oplagt mulighed ovenpå en lang sommerferie!

I Skole OL sørger vi for gode, sjove og motiverende rammer, som giver de bedste forudsætninger for, at alle børn kan deltage og bidrage til aktiviteterne. Til Skole OL møder børnene et bredt spektrum af sportsgrene. Alle sportsgrenenes konkurrencekoncepter er bygget op omkring klassekonkurrencer, hvilket betyder, at klasserne deltager sammen som hold. Alle børn er lige værdifulde. Alle skal deltage og alles indsats tæller. Denne tilgang ved vi har afgørende betydning for klassefællesskabet og børnenes glæde ved at deltage i Skole OL.

Fællesskab og Færdigheder

I Skole OL ligger vi i næst efter FÆLLESSKAB stor vægt på, at børnene, når de deltager i Skole OL, oplever at udvikle nye FÆRDIGHEDER og bliver bevidste om deres motoriske kompetencer; fra koordination og balance til styrke, hurtighed og kommunikation og samarbejde.

I en tid, hvor knap hvert tredje barn har besvær med motorikken ved skolestart, og 5-7 pct. har decideret motoriske vanskeligheder (Vid&Sans 18.03.22), er det blevet endnu tydeligere, hvorfor Skole OL’s børneolympiske værdi: FÆRDIGHED og fokus på kropsligdannelse skal være en lige så vigtig del som fællesskabet i Skole OL – og ude på skolerne generelt.

De virtuelle Skole Olympiske Lege

FÆRDIGHEDER er præcis det, som De virtuelle Skole Olympiske Lege handler om. I det virtuelle Skole Olympiske univers dyster de mindste klasser, 0. – 3. klasse, i sjove og udfordrende konkurrencer.

Konkurrencerne udfordrer eleverne indenfor forskellige færdigheder og alle konkurrencer er, som det altid er i Skole OL, holdkonkurrencer, så klasserne dyster sammen som hold. I det virtuelle univers kan klasserne indtaste resultater og på et Danmarkskort se, hvilke andre skoler og klasser de dyster mod.
Konceptet og konkurrencen er superlet at gå til og helt gratis. Sidste år så vi, hvordan knap 7.000 elever fra hele landet fik en helt særlig oplevelse sammen med deres klassekammerater.

Byd eleverne velkommen tilbage fra sommerferien med en tilmelding til De virtuelle Skole Olympiske Lege og giv eleverne en sjov og social oplevelse, som både styrker klassens sammenhold og elevernes motoriske færdigheder.

Tilmeldingen er åben – God fornøjelse!