Klumme: High five til Idrætslærerne

06/12/2022

Klumme af Janni Thrane, projektleder

I tidligere klummer har jeg flere gange slået et slag for skolen, som en vigtig arena for at præge og danne børn og unge.

I Skole OL arbejder vi for at hjælpe og støtte idrætslærerne, så de kan finde inspiration og kan deltage i aktiviteter, der giver børnene gode oplevelser med idræt og introducerer dem for forskellige idrætsmiljøer med en bred pallette af sportsgrene.

Danmarks Sejeste Idrætslærer

Der findes rigtig mange virkelig dygtige og ansvarlige idrætslærere rundt om i landet. Idrætslærere, som gør deres ypperste for at sikre et højt fagligt niveau og for at give børn og unge de bedst mulige oplevelser med idræt både i og uden for skolen.

Siden 2019 har Skole OL sammen med DIF, Dansk Skoleidræt kåret Danmarks Sejeste Idrætslærer. Her sætter vi fokus på idrætsfaget og hylder alle de mange dygtige, kreative og inspirerende idrætslærere, som findes.

Jeg nyder hvert år at læse de mange flotte indstillinger, som vi modtager. De viser, at der virkelig findes mange seje idrætslærere derude. Idrætslærere, som tager et kæmpe ansvar og er hammer dygtige til at motivere børnene og gøre idræt til det sjoveste fag på skoleskemaet

Rollemodeller

Jeg tror på, at idrætslærerne har en meget vigtig finger med i spillet, når det kommer til at inspirere børn og unge til en sund og aktiv livsstil. Opleves idræt og det at bevæge sig som sjovt, socialt og energigivende i skoletiden, så tror jeg på, at det også tages med ud i fritidslivet.

Jeg er meget bevidst om, at forældre er helt centrale nøglepersoner og rollemodeller ift. at præge og danne deres børn til et fysisk aktivt liv, og mange børn starter til idrætter, som deres forældre også har været en del af. Desværre er det ikke alle børn, der har familie og forældre, som har ressourcer til eller været vant til at være fysisk aktive og være en del af det danske foreningsliv. Her bliver skolen vigtig. I skolen er der adgang til alle børn, og her skal alle børn uanset social klasse, etnicitet mv. inspireres og motiveres til at være aktive – og de skal alle forstå og lære, hvorfor det er vigtigt at være aktive. Det tror jeg på bedst muligt kan lykkes, hvis der også skabes et trygt (idræts)rum, hvor klassefællesskabet er stærkt og eleverne trives. Det ansvar påhviler idrætslærerne.

Eksamen i idræt

Nogle elever har brug for at dyrke idræt i en mindre gruppe, hvor de føler sig trygge. Andre synes, det er fedest at være sammen med hele klassen, og andre igen vægter konkurrencer.

Idrætsfaget er blevet et eksamensfag, og der er derfor kommet mere fokus på faget. Det glæder mig, at idrætsfaget har fået mere ”pondus” og anerkendelse. At idrætsfaget er eksamensfag, gør forhåbentlig, at der også bliver sat mere fokus på, at idræt i skolerne varetages af undervisere med idrætsfaglige kompetencer både teoretisk og praktisk.

Når vi taler med idrætslærer i løbet af året, siger flere af dem, at det er vigtigt for en idrætslærer at de ikke er bange for at fejle og bryde grænser. For idræt er ikke bare idræt. Det er et fag, hvor der også udvikles sociale kompetencer.

Kæmpe high five til idrætslærerne. Jeg ville ønske, at vi kunne kåre dem alle sammen.

Læs mere om prisen Danmarks Sejeste Idrætslærer her.