PM: MINE SKILLS – Ny idrætsbog skal booste bevægelsesglæden hos børn i folkeskolen

17/10/2022

Bevægelse og trivsel går ofte hånd i hånd, når vi ser på børn og unge i dag. Ny bog skal inspirere børn, forældre og lærere til at tænke bevægelse anderledes og motivere til mere bevægelse både i og udenfor skolen.

Idrætsundervisning i folkeskolen er en unik arena, hvor der kan skabes fundament for at børn og unge grundlægger en sund og aktiv livsstil. Flere undersøgelser har de senere år vist os, at børn og unges trivsel hænger sammen med bevægelse.

Derfor har Skole OL og Komiteen for Sundhedsoplysning gået sammen om at lave en ny bog, der med 50 konkrete aktiviteter og motoriske udfordringer inden for en række forskellige færdigheder fx styrke, balance, hurtighed og præcision, skal give børn og unge gode oplevelser med idræt og motivere og inspirere dem til at dyrke idræt også uden for skolens arena.

MINE SKILLS er støttet af Trygfonden og er et pilotprojekt udbudt til 10 skoler i Region Sjælland. Pilotprojektet evalueres og afsluttes ved udgangen af 2022. Resultaterne præsenteres i starten af 2023.

Et redskab til skole-hjem-samtaler

Bogen sætter fokus på bevægelsesglæde og på, at bevægelse skaber motorisk, fysisk, mental og social udvikling og belyser de mange positive effekter, der er en følge heraf. Fx at idræt styrker evnen til at indgå i sociale fællesskaber, være vedholdende, turde lave fejl, tro på sig selv og være modig.

Endeligt kan MINE SKILLS også bruges i skole-hjem-samtalen. Lærerne får med udgangspunkt i bogen mulighed for at tale med forældrene om, hvordan eleverne mestrer og motiveres af forskellige motoriske færdigheder og få ideer til, hvilke sportsgrene som kunne være relevante for børnene at komme i gang med.

En form for idrætsdagbog

MINE SKILLS er børnenes helt egen bog, og her kan de finde inspiration til klassiske og alternative idrætsgrene og lege. Bogen er for mellemtrinnet, og fungerer som en faglig arbejdsbog, hvor børnene løbende kan indskrive data på baggrund af aktiviteter i undervisningen. Børnene kan hermed følge og tage ejerskab om egen udvikling.

Med den seneste reform, hvor bevægelse bliver obligatorisk i alle fag på læreruddannelsen, vil alle nyudklækkede lærere i fremtiden skulle tænke bevægelse ind, når undervisningen planlægges – uanset om der skal planlægges årsprogrammer i tysk, samfundsfag, matematik eller historie. Her vil bogen kunne være et redskab, der nemt vil kunne trækkes frem og give inspiration til bevægelse i undervisningen.

Ballon-challenge, tangobold og vend pandekagen

I MINE SKILLS finder eleverne 50 aktiviteter, der både kan bruges, når børnene alene eller sammen med venner eller klassekammerater.

Hver aktivitet i bogen er forbundet med færdigheder, som udløser et klistermærke til et skills scoreboard (balance, hurtighed, timing, samarbejde, styrke, koordination, præcision, kreativitet og udholdenhed). Boardet skal i sidste ende gøre børnene opmærksomme på, hvilke færdigheder de motiveres af og som kan få dem til at prøve nye aktiviteter.

 

Citater:

Charlotte Munch, idræts- og matematiklærer, Munkekærskolen: Bogen MINE SKILLS får min varmeste anbefaling. Vi bruger bogen i 4b, 5b og 6b flere gange om ugen, og den skaber så meget bevægelse, kreativitet, glæde og også mod hos eleverne. Bogen er ikke bare en idrætsbog, den er også med til at eleverne lærer at stå foran andre elever og formidle. Så bogen giver dem også andre redskaber, de kan tage med sig i rygsækken fremadrettet. I starten valgte jeg øvelserne, men nu vælger de selv aktiviteterne og får dermed ejerskab og kan byde ind med en masse. Eleverne er gode til at være opmærksomme på at komme gennem alle skills og få samlet forskellige badges, så vi kommer hele vejen rundt og ser udvikling på flere parametre. De glæder sig hver uge til, vi skal bruge bogen.

Janni Thrane, projektleder, Skole OL: Vi håber, at vi med MINE SKILLS kan inspirere både børn og lærere med sjove aktiviteter og motoriske udfordringer. Bogen er lavet sådan, at børnene kan tegne, skrive og sætte klistermærker i, så de kan sætte deres personlige præg på bogen. Vi håber samtidig, at børnene gennem brug af aktiviteter og færdigheder i bogen vil finde den rette idrætshylde for dem baseret på matchet mellem udfordringer, bevægelsesglæde, kropslige kompetencer og lyst, som hermed skal føre til, at de fastholder et aktivt liv.

Louise Scheel Hjorth Thomsen, projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning:

I udviklingen af MINE SKILLS har vi haft stort fokus på at skabe en bog, der taler til alle børn – også de børn, der ikke er en del af det formaliserede idrætsliv. Aktiviteterne i bogen er lette at gå til, kræver ikke specielt udstyr og kan laves i nærområdet på forskelligt underlag indendørs og udendørs. Da vi ved fra forskning, at socialt samvær og belønning kan motivere til bevægelse, kan mange af aktiviteterne laves sammen med andre, samtidig med at børnene optjener klistermærker, når de gennemfører og gentager en aktivitet. Vi håber, at bogen kan være med til at øge børnenes bevægelsesglæde, så de bliver bedre rustet til at bevæge sig hele livet.

 

Kontaktpersoner:

Janni Thrane, projektleder, Skole OL, janni@skoleol.dk tlf. 28 86 84 02

Louise Scheel Hjorth Thomsen, projektkoordinator, Komiteen for sundhedsoplysning, lsht@sundkom.dk tlf. 21 77 74 32