Skole OL og Dansk Skoleidræt indgår samarbejde

29/11/2019

Flere idrætsaktiviteter på vej: Skole OL og Dansk Skoleidræt indgår samarbejde

Skole OL og Dansk Skoleidræt er gået sammen om at skabe endnu flere aktiviteter for landets skoleelever, så store og små i endnu højere grad får mulighed for at opleve glæden ved idræt i skolen.

Både Skole OL og Dansk Skoleidræt arbejder med indsatser, der har til formål at fremme og udvikle idrætslærernes faglige kompetencer med henblik på at styrke børns idrætsdeltagelse – i skolen såvel som i fritiden. Formålet med det nyetablerede samarbejde er således at skabe endnu flere frugtbare og givende muligheder for idrætslærere, idrætsforeninger og naturligvis først og fremmest eleverne.

Parterne ser frem til det kommende samarbejde, som allerede er blevet tyvstartet i forskellige sammenhænge. Blandt andet var der i starten af oktober debut for et fælles Cross og O-løbs stævne på Bornholm, og aktuelt arbejdes der med et lignende tiltag på Djursland. På sigt er det målet, at lignende stævner afvikles i hver af Dansk Skoleidræts 15 kredse, hvori 1300 medlemsskoler er repræsenterede, og at vinderne kan deltage i den store Skole OL finale.

Løbene arrangeres rundt omkring i landet i samarbejde med atletikklubber under Dansk Atletik Forbund. På den led er samarbejdet mellem Skole OL og Dansk Skoleidræt også et vigtigt greb for at fremme de skole-foreningssamarbejder, som med intentionerne omkring åben skole var en vigtig del af skolereformen.

På samme vis peger samarbejdet også ind i tiltag til idrætstimerne, idet der allerede er udgivet fælles undervisningsmaterialer og inspiration til læringsforløb, ligesom nyt i genren er på vej. I samme ånd har Skole OL og Dansk Skoleidræt lanceret projektet Danmarks Sejeste Idrætslærer, som har opnået stor tilslutning, og hvor der bliver kåret en vinder til januar.

Seneste nyheder