Roning

HVAD ER SKOLE OL RONING?

I Skole OL Roning dyster hele klassen sammen om at ro 4.000 meter i én romaskine, og alle fra klassen skal ro mindst én gang. Det handler om samarbejde og styrke samt hvem, der er bedst til at disponere kræfterne – og dermed få den hurtigste tid. I Skole OL Roning kan man både deltage i et stævne og TAST SELV konkurrencen.

Hvem kan deltage?

Skole OL Roning er for 6.-8.klasse.

Hvor og hvornår?

Skole OL Roning stævnerne foregår typisk i roklubbens lokaler eller i en lokal idrætshal. TAST SELV konkurrencen foregår på skolen.

De fleste stævner afholdes i dette skoleår i foråret 2022. TAST SELV konkurrencen løber fra september til maj.

Sådan tilmelder du din klasse Skole OL Roning

Start med at oprette din klasse i vores tilmeldingssystem. Når din klasse er oprettet vil du få direkte besked, når der kommer et stævne i kalenderen nær dig.

OPRET DIN KLASSE HER.

Hvordan foregår et Skole OL Roning stævne?

Til et rostævne har hver klasse én romaskine. Stævnet indledes ofte med en indmarch og velkomst i roklubben, hvorefter konkurrencen går i gang. Til selve konkurrencen skal klassen sammen som et hold ro 4.000 meter hurtigst muligt i én romaskine.

Regler

  • Man må ikke dele en klasse op (uanset antal elever)
  • ALLE elever i klassen skal ro minimum én gang
  • Det er tilladt, at eleverne ror flere gange
  • Læreren må ikke røre eleverne eller romaskinen, men må meget gerne heppe og komme med gode råd
  • Dragfaktoren må indstilles af eleverne undervejs i konkurrencen, så den passer den enkelte elev
  • Eleven der skal ro i romaskinen næste gang må gerne røre håndtaget nogle tag inden skiftet foretages. Men eleven må ikke trække i håndtaget som hjælp til den elev, der ror
  • Det er op til den enkelte klasse hvordan de fordeler opgaverne omkring skiftet i romaskinen (hvem der holder sædet, åbner og lukker spændholdet til fødderne osv.) og hvor længe eleven har den enkelte opgave.
  • Hvor længe, eller hvor langt, hver enkelt elev ror, beslutter klassen selv.

Der konkurreres klassevis for 6., 7. og 8. klasse.

Kvalifikation til Skole OL Finalen

Den klasse, der får den hurtigste tid på 4.000 meter i romaskinen vinder stævnet og kvalificerer sig direkte til Skole OL Finalen. Der findes en vinderklasse på hver årgang. Derudover kvalificerer de hurtigste tider på landsplan for henholdsvis 6., 7. og 8. klasse sig til Skole OL Finalen (dette gælder både for klasser, der deltager i Skole OL TAST SELV konkurrencen, men også for de klasser, der deltager ved et stævne).

Kontakt

Har du spørgsmål til Skole OL Roning, så find kontaktoplysninger her.