Regler

I Skole OL deltager klassen sammen som ét hold

I de 8 atletikdiscipliner deltager klassen sammen som ét hold i konkurrencen om Skole OL finalepladser, og alle elever skal være aktive. Det er dog de 5 bedste resultater i hver disciplin for henholdsvis drenge og piger, som tæller med i klassens samlede resultat. Dette håndteres automatisk af resultatsystemet.

Hvor mange elever må deltage i hver disciplin?

Generelt gælder det, at alle elever i klassen er velkomne til at deltage i alle atletikdiscipliner, og at eleven har så mange forsøg til at opnå sit bedste resultat, som tidsplanen tillader. Ved deltagelse i et Skole OL stævne, er det dog arrangørens regler for, hvor mange deltagere i hver disciplin der er tid og plads til, som gælder. Arrangørens regler vil fremgå af invitationen til det enkelte stævne.

Vedrørende stafetdisciplinen gælder det dog, at der skal deltage 10 piger og 10 drenge på holdet. Er der for få piger eller drenge, må eleverne gerne løbe flere gange. Er der derimod for mange piger eller drenge, må de agere heppekor til stafetten og så selvfølgelig deltage i nogle af de andre discipliner.

Hvordan fungerer pointsystemet i Skole OL Atletik?

Fra 2019 gælder der ændrede regler for pointgivning i atletik.

Atletikstævner

Ændringen består i, at de 5 bedste pigers resultater og de 5 bedste drenges resultater lægges sammen og deles med 10. På den måde bliver klassens resultat i en disciplin det gennemsnitlige resultat for de 10 elever.

For at omsætte resultatet til point, bliver alle klassers gennemsnitlige resultat i hver disciplin sat op mod hinanden, hvor den klasse med det bedste gennemsnit i en disciplin får 100 point, nr. 2 får 97 point, nr. 3 får 95 point, nr. 4 får 94 point, nr. 5 får 93 point, nr. 6 får 92 point, nr. 7 får 91 point osv… 50 point er det mindste antal point, der kan gives i en disciplin.

Point beregnes automatisk, når elevernes resultater indtastes i resultatsystemet.

Vinderklassen af hele stævnet bliver den klasse med flest point, når alle discipliners point lægges sammen.

I tilfælde af pointlighed er det stafetdisciplinen, som afgør vinderklassen.

Dispensation – må vi slå klasser sammen?

Der kan kun gives dispensation til klasser, som har under 5 piger eller under 5 drenge, da antallet af piger eller drenge vil have betydning for klassens mulighed for at få point i de forskellige discipliner. Derfor kan klasser med meget få elever af det ene eller andet køn ansøge om dispensation til at slå klassen sammen med en anden klasse.

Sammenlægning af klasser kan kun ske på samme klassetrin.

Ansøgning om dispensation til klassesammenlægning kan sendes til [email protected] For yderligere spørgsmål, kontakt os gerne.

Atletikregler:

  • Sprint: Man starter stående bag startstregen (altså uden startblok).
  • Boldkast: Bolden kastes fra en markeret linje, som ikke må overtrædes. Der kastes med 150 g bolde.
  • Hylerkast* Der kastes fra en markeret linie, som ikke må overtrædes. Man må ikke kaste hyleren ved at slynge den afsted eller ved at holde den i halen.
  • Medicinboldkast: Man kaster bag over hovedet ved at gå ned i benene og føre armene strakt opad/bagud mens man sætter af med benene. Der kastes med 2 kg for 4.-5. klasse og 4 kg for 6.-7. klasse.
  • Længdespring: Man springer fra en markeret afsætszone. Overtræder man zonen, bliver springet underkendt. Springet måles fra forreste del af foden i afsætszonen og den bagerste del af kroppen i sandgraven.
  • Hækkeløb: Man må gerne komme til at vælte hækken, men ikke løbe uden om eller under. Falder man, må man gerne rejse sig og fortsætte sit løb.
    • Hækkene stille op således:

  • 20 x 60 m stafet: Stafetholdet skal bestå 10 drenge og 10 piger. Ved for få elever, må eleverne gerne løbe flere ture, så længe I overholder reglen om 10 drenge og 10 piger.

Se videoer, som viser hvordan I praktisk afvikler de forskellige discipliner:

*Råder I ikke over hylere, kan I i stedet kaste boldkast.