Opvarmning

Atletik indeholder ofte maksimale fysiske præstationer! Derfor er det vigtigt, at I får varmet kroppen godt op. Både for at undgå at få skader, men også for at gøre kroppen klar til at yde den bedst mulige præstation.

Formålet med opvarmningen er at få gang i kredsløbet samt at få bevæget de led og muskler, som indgår i de bevægelser, eleverne efterfølgende skal lave.

Vi kommer her med nogle forslag til, hvordan I kan lave den generelle opvarmning. Forskellige opvarmningslege, som også kendes fra andre idrætsgrene, kan også bruges.

 1. Løb

Start gerne med at småløbe 4-5 minutter.
Variationsmuligheder:

  • Baglænsløb
  • “Kongens efterfølger”
  • Langsomt løb på række med rimelig afstand til hinanden, hvor bagerste elev løber slalom gennem de foran løbende klassekammerater

2. Bevægelighed

Dernæst bevægelighedsøvelser i stadigt stigende sværhedsgrad:

  • Stående sving med strakt ben – støttende til klassekammerat
  • Med samlede ben stræk med begge hænder mod himlen, dernæst mod fødderne. Spred fødderne 20 cm og gentag, indtil man ikke kan komme længere ud – fortsæt men nu med samling af fødderne
  • Kolbøtter
  • Baglæns kolbøtter

3. Stigningsløb

Ca. 30 meter løbes 2-3 gange. Eleverne skal løbe afslappet men hurtigt (så hurtigt I kan, mens I slapper af). Mellem løbene går man tilbage.

4. Afsluttende leg

I kender selv eksempler på lege – vælg lege som eleverne synes er sjove, så det er motiverede, når I bagefter går igang med den tekniske træning.

F.eks. “ståtrold”: Her kan I lade eleverne befri hinanden, ved fx at lave maverulninger eller armstrækninger.

“Kina-tik”: Sjov fangeleg, hvor man skal holde en hånd på det punkt, hvor man blev ‘taget’. F.eks. kan fangeren gå efter at fange ved at røre på fod eller knæ, så det dermed bliver svært for den næste fanger at løbe rundt.

Alt i alt tager ovenstående 20 minutter, og herefter er I klar til at gå igang.