Point og propositioner

 

En klasse spiller samlet i alt 15 serier, uanset antal af elever i klassen. Fordelingen af elever på banerne samt orientering om, hvor mange serier der skal spilles på den enkelte baner, varetages af lederne fra den lokale bowlingklub.

  • Eleverne sammensættes på banerne, således der er ca. 5 elever på banen.
  • En klasse med 25 elever spiller på i alt 5 baner og spiller i alt 15 serier. Ved brug af 5 baner spilles derfor 3 serier pr. bane.
  • En serie består af 10 ruder, og i hver rude er der maksimum 2 slag til at vælte de 10 kegler. Klassen spiller samlet set i alt 150 ruder.
  • Alle elever i klassen spiller samtidig og skiftes til at spille et slag af gangen. Vælter den første elev på banen f.eks. 8 kegler i første rude, skal næste elev forsøge at ramme de to sidste kegler i næste rude. Herefter har tredje elev første forsøg i anden rude, osv, osv.
  • Scoren fremgår af automatisk scoresystem og indsamles af stævnearrangøren.Optællingen af point sker automatisk og baseres på, at hver væltet kegle tæller 1 point. Hvis alle 10 kegler vælter i første forsøg (strike), tæller det således 10 point + det antal kegler, der væltes i de 2 efterfølgende forsøg.
  • Hvis der væltes 8 kegler i første forsøg og de 2 resterende kegler vælter i andet forsøg (spare), tæller det 8 + 2, samt det antal kegler der væltes i første slag i den efterfølgende rude.
  • Klassen på hvert klassetrin med den højeste samlede score over 15 spillede serier til lokalstævnet kvalificerer sig til Skole OL Finalen.

Følg os