Faciliteter

Skole OL Bueskydning kan kun afvikles i samarbejde med en bue-forening. Efter særlig aftale med den lokale forening, kan afviklingen dog rykkes til skolens facilitet.