O-løb

OBS! Grundet corona-situationen er nedenstående info ikke gældende for forårssæsonen 2021.

Til Skole OL O-løb bliver eleverne udfordret på deres fysiske formåen, koncentration og evne til at finde vej. Klassen dyster imod andre klasser om at finde flest poster i området. Eleverne skal både løbe hurtigt, lægge den rette strategi for at nå så mange poster som muligt, og undervejs skal de også orientere sig på kortet, så de ikke løber forkert.

 


Hvem kan deltage i Skole OL O-løb?

Skole OL O-løb er for 4. – 7. klasse.

Hvor og hvornår?

Lokale orienteringsklubber afholder Skole OL O-løb stævner. Klik her for at komme til stævnekalenderen.

Hvordan foregår Skole OL O-løb?

Ved Skole OL O-løb møder klassen frem hvor stævnet afholdes. Klassen er på forhånd blevet tildelt en mødetid og en starttid.

Inden start modtager klassen instruktion fra den lokale orienteringsklubs Skole OL instruktør. Alle elever får udleveret et orienteringskort, og når starten går, skal de finde så mange af posterne på kortet som muligt, inden for den afsatte tidsgrænse. Tidsgrænsen er oftest 30 min., men kan variere efter områdets størrelse.

Når alle elever er kommet i mål, tælles klassens samlede antal fundne poster op (der trækkes point fra, hvis eleverne overskrider tidsgrænsen), og gennemsnittet pr. elev udregnes. Når alle klasser har været igennem orienteringsløbet, kåres den klasse, der har det højeste postgennemsnit, som vinder af stævnet.

Skole OL 2021 bliver noget andet. I kan godt glæde jer. Vi kan ikke røbe alle detaljerne endnu, men det kan vi snart. Lokalstævner og undervisningsforløb vil stadig, hvis det bliver muligt, være en del af optakten i Skole OL i 2021. I 2021 inviterer Skole OL kun en klasse ad gangen til lokalstævner og undervisningsforløb for at mindske risikoen for smittespredning.

Hvordan deltager vi i Skole OL O-løb?

For at deltage i Skole OL O-løb, skal du som det første oprette din klasse her. Herefter har du mulighed for at tilmelde jer et stævne i Skole OL O-løb.

Kontakt

For yderligere information om Skole OL O-løb, find kontaktoplysninger her