Regler

Til Skole OL O-løb dystes der i disciplinen ”pointløb”.
På elevernes kort er der indtegnet start, mål og alle de poster, der er sat ud i området.

Eleverne befinder sig ved starttrekanten i startøjeblikket. Herfra skal de opsøge så mange poster de kan inden for tidsgrænsen. Når de er færdige skal de løbe til mål, hvor læreren tager imod dem.
Posterne skal ikke tages i numerisk rækkefølge. Eleverne bestemmer selv rækkefølgen. Eleverne må gerne løb sammen i par eller grupper.

Pointberegning

Når eleverne er kommet i mål tælles deres opnåede point sammen. Hver post giver 1 point.

For hvert påbegyndt minut eleven overskrider tidsgrænsen, trækkes der ét point fra elevens score. Når alle elevers score er talt op, lægges disse sammen, og resultatet divideres med antallet af elever. Klassens score er dermed et gennemsnit af elevernes præstation.

Lærernes rolle

Der skal deltage én lærer pr. klasse til Skole OL O-løb. Læreren skal følge klassen, og sørge for at der mødes frem til starten på det angivne tidspunkt.
Læreren skal tage tid, og stå ved målet og modtage eleverne, når de kommer tilbage. Læreren optæller elevernes og klassens samlede score, og holder styr på, om eleverne overskrider tidsgrænsen.

Vi passer på naturen

Til Skole OL O-løb vil vi gerne passe på naturen. Sørg for at stedet er ryddet, når det forlades, og at affald er smidt i de opstillede affaldsposer. Vær også opmærksom på, at der ikke smides affald under selve orienteringsløbet, da dette er meget svært for arrangørerne at samle ind.

Vi passer på dyre- og plantelivet i de områder vi holder Skole OL O-løb. Områder, hvor eleverne ikke må færdes er markeret på orienteringskortet med en violet lodret skravering. Undgå unødig skade på træer, buske og anden beplantning.