Roning

HVAD ER SKOLE OL RONING?

I Skole OL Roning dyster hele klassen sammen om at ro 4.000 meter i én romaskine, og alle fra klassen skal ro mindst én gang. Det handler om samarbejde og styrke samt hvem, der er bedst til at disponere kræfterne – og dermed få den hurtigste tid. I Skole OL Roning kan man både deltage i et stævne og TAST SELV konkurrencen.

Hvem kan deltage?

Skole OL Roning er for 6.-8.klasse.

Hvor og hvornår?

Skole OL Roning stævnerne foregår typisk i roklubbens lokaler eller i en lokal idrætshal. TAST SELV konkurrencen foregår på skolen.

De fleste stævner afholdes i foråret 2022. TAST SELV konkurrencen løber fra september til maj.

SE STÆNEKALENDEREN HER.

Sådan tilmelder du din klasse Skole OL Roning

Start med at oprette din klasse i vores tilmeldingssystem. OPRET DIN KLASSE HER.

Er dine klasser allerede oprettet? Find et stævne i stævnekalenderen og tilmeld din klasse.

Hvordan foregår et Skole OL Roning stævne?

Til et rostævne har hver klasse én romaskine. Stævnet indledes ofte med en indmarch og velkomst i roklubben, hvorefter konkurrencen går i gang. Til selve konkurrencen skal klassen sammen som et hold ro 4.000 meter hurtigst muligt i én romaskine.

Regler

 • Man må ikke dele en klasse op (uanset antal elever)
 • ALLE elever i klassen skal ro minimum én gang
 • Det er tilladt, at eleverne ror flere gange
 • Læreren må ikke røre eleverne eller romaskinen, men må meget gerne heppe og komme med gode råd
 • Dragfaktoren må indstilles af eleverne undervejs i konkurrencen, så den passer den enkelte elev
 • Eleven der skal ro i romaskinen næste gang må gerne røre håndtaget nogle tag inden skiftet foretages. Men eleven må ikke trække i håndtaget som hjælp til den elev, der ror
 • Det er op til den enkelte klasse hvordan de fordeler opgaverne omkring skiftet i romaskinen (hvem der holder sædet, åbner og lukker spændholdet til fødderne osv.) og hvor længe eleven har den enkelte opgave.
 • Hvor længe, eller hvor langt, hver enkelt elev ror, beslutter klassen selv.

Der konkurreres klassevis for 6., 7. og 8. klasse.

Kvalifikation til Skole OL Finalen

Den klasse, der får den hurtigste tid på 4.000 meter i romaskinen vinder stævnet og kvalificerer sig direkte til Skole OL Finalen. Der findes en vinderklasse på hver årgang. Derudover kvalificerer de hurtigste tider på landsplan for henholdsvis 6., 7. og 8. klasse sig til Skole OL Finalen (dette gælder både for klasser, der deltager i Skole OL TAST SELV konkurrencen, men også for de klasser, der deltager ved et stævne).

Hvordan foregår Skole OL TAST SELV?

I Skole OL TAST SELV konkurrencen skal klassen ro 4.000 meter så hurtigt de kan i én romaksine. I laver konkurrencen ude på jeres skole og I bestemmer selv, hvilken dag I vil konkurrere i løbet af skoleåret. Klassens resultat indsendes til Skole OL og klassen er derefter med i konkurrencen om pladser til Skole OL finalen. Læs mere om TAST SELV konkurrencen her.

Gratis undervisningsmaterialer

Dansk Forening for Rosports (DFfR) har udviklet det anerkendte undervisningsmateriale Attention… Go!

Om Attention… Go!:

 • Består af fire undervisningsforløb: to til mellemtrinnet (til hhv. idræt og natur/teknologi) og to til udskolingen (til hhv. idræt og biolog/fysik/kemi)
 • Omhandler idræts- og naturfaglig viden fra rosporten
 • Imødekommer de nye forenklede mål i hhv. idræt og natur/teknologi
 • Klæder eleverne på til prøven i idræt i 9. klasse
 • Fokuserer udelukkende på roning i romaskine og kan derfor anvendes året rundt
 • Forbereder klassen på deltagelse i Skole OL Roning stævne eller TAST SELV.

Attention… Go! er anerkendt af både Dansk Skoleidræt og Undervisningsministeriet. Læs mere om undervisningsforløbene og hent undervisningsmaterialet her.

Ønsker du ikke et længerevarende træningsforløb i Skole OL Roning kan du med disse videoer få inspiration til, hvordan I bedst muligt bliver klar til Skole OL konkurrencen.

Undervisningsforløb med en forening

Vores roklubber står klar til at lave sjove og udfordrende undervisningsforløb med din klasse.

DFfR hjælper gerne med at lave en samarbejdsaftale med en lokal roklub, hvis dette ønskes. Hvis det ikke er muligt at lave et samarbejde med en roklub, er der mulighed for at leje romaskiner til undervisningen – kontakt os endelig for mere information om leje af trailer. Du finder kontaktoplysningerne her.

Kontakt den lokale klub for at aftale nærmere, når klassen er tilmeldt et stævne.

Kontakt

Har du spørgsmål til roning eller Skole OL, så tag endelig fat i os.

For spørgsmål vedr. tilmelding, undervisningsforløb, praktiske informationer eller Skole OL generelt skriv til Skole OL sekretariatet på [email protected] eller tlf. 24 60 88 02.

Har du spørgsmål vedr. selve ro konkurrencen, fx til regler eller udstyr, kan du kontakte udviklingskonsulent i Dansk Forening for Rosport, Marianne Stæhr [email protected] eller tlf. 24 42 28 55.