Pararoning

Næsten alle elever kan deltage i Skole OL Roning.

Elever med synshandicap kan deltage. Det er tilladt at hjælpe ved skift.

Elever med et bevægelseshandicap kan også deltage. Også her er det tilladt at hjælpe ved skift. Hvis skift tager lang tid, kan eleven med et bevægelseshandicap være første roer, og dermed reducere tiden til skift. Elever med meget svag armfunktion og elever, som ikke kan holde balance i en romaskine, kan ikke deltage i roning.