Regler

 Reglerne for Skole OL Roning er enkle:

  • Klassen skal ro 4.000 meter hurtigst muligt i én romaskine
  • Man må ikke dele en klasse op (uanset antal elever)
  • ALLE elever i klassen skal ro minimum én gang
  • Det er tilladt at eleverne ror flere gange
  • Læreren må ikke røre eleverne eller ergometret, men må meget gerne heppe og komme med gode råd
  • Dragfaktoren må indstilles af eleverne undervejs i konkurrencen, så den passer den enkelte elev
  • Eleven der skal ro i romaskinen næste gang må gerne røre håndtaget nogle tag inden skiftet foretages. Men eleven må ikke trække i håndtaget som hjælp til den elev der ror
  • Det er op til den enkelte klasse hvordan de fordeler opgaverne omkring skiftet i romaskinen (hvem der holder sædet, åbner og lukker spændholdet til fødderne osv.) og hvor længe eleven har den enkelte opgave

Der konkurreres klassevis for 6. og 7. klasse i én romaskine. Hvor længe, eller hvor langt, hver enkelt elev ror, beslutter klassen selv. Læreren må opholde sig på konkurrenceområdet, men må ikke røre hverken elever eller romaskine under konkurrencen.

Deltages i stævne:

På dagen for arrangementet skal læreren aflevere en klasseliste til arrangørerne med elevernes navne og angivelse af evt. skadede elever.