Undervisningsmateriale

Sæt roning på skoleskemaet med deltagelse i Skole OL Roning og brug Dansk Forening for Rosports (DFfR) undervisningsforløb Attention… Go!

Om undervisningsmaterialet Attention… Go!:

  • Består af fire undervisningsforløb: to til mellemtrinnet (til hhv. idræt og natur/teknologi) og to til udskolingen (til hhv. idræt og biolog/fysik/kemi)
  • Omhandler idræts- og naturfaglig viden fra rosporten
  • Imødekommer de nye forenklede mål i hhv. idræt og natur/teknologi
  • Klæder eleverne på til prøven i idræt i 9. klasse
  • Fokuserer udelukkende på roning i romaskine og kan derfor anvendes året rundt

Attention… Go! er anerkendt af både Dansk Skoleidræt og Undervisningsministeriet. Læs mere om undervisningsforløbene og hent undervisningsmaterialet her.

DFfR hjælper skolen med at lave en samarbejdsaftale med en lokal roklub, hvis dette ønskes. Hvis det ikke er muligt at lave et samarbejde med en roklub, er der mulighed for at leje romaskiner til undervisningen – se mere her.

Skole OL Roning kan for de relevante klassetrin med fordel fungere som afslutning på Attention… GO! undervisningsforløbet.

Ønsker du ikke et længerevarende træningsforløb i Skole OL Roning kan du med disse videoer få inspiration til, hvordan I bedst muligt bliver klar til konkurrencen: