Åben skole

Åben Skole – Mere bevægelse i undervisningen

Som en del af Åben Skole tilbyder Dansk Forening for Rosport tre længerevarende undervisningsforløb: to for mellemtrinnet (i hhv. idræt og natur/teknologi) og ét for udskolingen (i idræt). Undervisningen tager udgangspunkt i ergometerroning.

Undervisningsmaterialerne Attention… Go! imødekommer de nye forenklede fælles mål i hhv. idræt og natur/teknologi, og kan med fordel kombineres med flere naturvidenskabelige fag. Læs mere her.

Samarbejde med roklub

Der lægges op til samarbejde med en lokal roklub, hvor undervisningen skiftevis foregår på skolen og i roklubben.

Er det ikke muligt at samarbejde med en roklub, er der mulighed for at leje en trailer med romaskiner, som vil være til rådighed på skolen i de uger undervisningsforløbet kører. Læs mere om dette her.