Atletik

HVAD ER SKOLE OL ATLETIK?

Skal din klasse udfordres i løb, spring og kast i de nye Skole OL atletikdiscipliner, med bla. hækstafet, turbokast og speedlængde – så tilmeld din klasse et atletikstævne og dyst mod resten af landets 4. – 7. klasser i atletik.

Hvem kan deltage?

Skole OL Atletik er for 4. – 7. klasse.

Hvor og hvornår?

Skole OL Atletik afholdes af lokale atletikklubber. Stævnerne foregår oftest på det lokale atletikstadion, men kan i enkelte tilfælde også foregå på en skole med atletikfaciliteter.

Atletikstævnerne ligger i april og maj 2022. SE STÆNEKALENDEREN HER.

Sådan tilmelder du din klasse Skole OL Atletik

Start med at oprette din klasse i vores tilmeldingssystem. OPRET DIN KLASSE HER.

Er dine klasser allerede oprettet? Find et stævne i stævnekalenderen og tilmeld din klasse.

Hvordan foregår et Skole OL Atletik stævne?

Et Skole OL Atletik stævne er en dag på det lokale atletikstadion med masser af løb, spring og kast. Klassen skal dyste sammen som et hold i de helt nye atletikdiscipliner, hvor hele klassen i fællesskab opnår et resultat.

De nye atletikdiscipliner er:

  • Hækstafet
  • 20x60m
  • Speed-bounce
  • Speed-længde
  • Turbokast
  • Medicinbold
  • 10x200m

OBS! Antallet af discipliner kan variere fra lokalstævne til lokalstævne. Ligesom zonernes længde, kasteredskaber, hækkehøjden mv. fastsættes af stævnearrangøren.

Ved alle discipliner opnår klassen et resultat, som enten er et point, et antal eller en tid. Klassens resultater sammenlignes på tværs af alle klasserne ved lokalstævnet, hvorefter klassens placering i de forskellige discipliner giver et placeringspoint. Vinderklassen er den klasse med flest placeringspoint.

Der findes en vinderklasse pr. årgang til stævnet. Vinderklasserne kvalificerer sig til den store Skole OL finale i Børnenes Hovedstad, Billund, hvor de skal dyste i mod klasser fra hele landet i atletik.

20x60m eller 20x60m hækstafet

Hækstafet foregår på samme måde som den klassiske 20x60m, der er blot kommet hække på.

Begge stafetter afvikles som en frem-og-tilbage stafet. Hver klasse skal stille med 10 piger og 10 drenge. Hvis dette ikke er muligt, må enkelte løbe to ture, blot skal reglen om 10 ture til hvert køn overholdes. Eleverne stilles op i hver sin ende af en 60m strækning. Klassens sidste løber markeres med en overtrækstrøje eller lignende, så man ikke er i tvivl om, hvornår en klasse er i mål.

Ved hækstafet anbefaler vi 11,25 meter til første hæk – 6 hække med 7,5 meter mellem hver hæk – 11,25 meter til skifte. Højden på hækkene anbefales på 40 cm til 4. og 5. klasse – 60 cm til 6. og 7. klasse.

Speedlængde

Speedlængde afvikles som en ”Længdespringsstafet” med point.

Sandgraven er delt op i 4-5 zoner – vi anbefaler 1 meter per zone. Den første zone tættest på afsætsstedet giver 1 point, den næste zone giver 2 point og så videre. Herefter skal klassen være klar bag en kegle (ca. 10m væk). Klassen har nu 4 minutter til at skaffe sig så mange point som muligt.

Første elev på hvert hold starter med at lave et længdespring ud i sandgraven. Holdet får det antal point, som svarer til zonen eleven lander i. Den næste elev på holdet må springe, så snart eleven, der lige har sprunget, er ude af sandgraven. Når en elev har sprunget, går/løber de tilbage i køen og springer igen, når det er deres tur. Sådan fortsættes i 4 minutter.

Speedbounce

I speedbounce handler det om at være hurtig på fødderne. I har en kegle (der ligger ned) eller anden lille forhindring (ca. 10-15cm) – eleverne hopper fra side til side, og hver passage af forhindringen tæller et point. Eleverne hopper med samlede ben.

Alle fra klassen skal have været med til at hoppe, og ellers er strategien helt op til den enkelte klasse. Det kan være nogen hopper i 10 sek. og andre hopper i 30 sek. Ved skifte skal den der er i gang med at hoppe stoppe, og den nye hopper skal starte på den samme side, hvor den anden sluttede.

Det handler om at hoppe så mange gange som muligt på eksempelvis 4 minutter.

Turbokast

Klassen får udleveret x antal forskellige redskaber, som de skal forsøge at kaste så langt som muligt. Det kan være alt lige fra hylere, ærteposer, bolde og hulahopringe.

Jo længere der kastes jo flere point optjener klassen. Kasteretningen deles op i 4-5 zoner. Vi anbefaler 10 meter til hver zone. Den første zone tættest på kastestedet giver 1 point, den næste zone giver 2 point og så videre, på samme måde som i speedlængde.

Der kan være lidt strategi i hvem der kaster med hvilke redskaber. Alle elever skal kaste. Når alle har kastet første gang, starter rækkefølgen forfra igen.

Klassen har nu 4 minutter til at se hvor mange point de kan få. Når 1. elev kaster, må elev nummer 2 først starte sit kast, når elev 1’s redskab er landet osv. Kort tilløb anbefales, hele klassen står klar bag en kegle og giver plads til den som kaster.

Medicinboldkast

Klassen har 24 medicinbolde. 12x1kg og 12×2 kg for 4.-5. klasse og 8x1kg – 8x2kg og 8×3 kg for 6.-7. klasse.

Det gælder nu for klassen om at få så mange point som muligt (hver elev må kun kaste én gang, med mindre hvis klassen er færre end 24). De kaster/støder med to hænder som i ”stød fra bryst” øvelsen.

Kasteretningen er delt op i 4-6 zoner med f.eks. sjippetove, toppe el.lign. Vi anbefaler 1 meter pr. zone.

Den første zone tættest på kastestedet giver 1 point, den næste zone giver 2 point og så videre.

Hvad er smartest at den stærkeste kaster med 1kg og får rigtig mange point eller at den stærkeste kaster med den tungeste? Igen er der lidt strategi, som klassen kan forholde sig til.

 

10x200m

Stafetten løbes ude på atletikbanen, og der står 5 elever fra hver klasse i hver ”hjørne”. Hver klasse skal stille med 5 piger og 5 drenge. Hvis dette ikke er muligt, må enkelte løbe to ture, blot skal reglen om 5 ture til hvert køn overholdes. Eleverne stilles op i hver sin ende af stadion. Klassens sidste løber markeres med en overtrækstrøje eller lignende, så man ikke er i tvivl om, hvornår klassen er i mål.

Motionsløb

Motionsløbet løbes på en rute, hvor alle kan være med.

Gratis undervisningsmaterialer

På Skole OL Undervisningsplatformen finder du fede øvelser, som du kan lave med dine elever forud for stævnet.

Vi har lavet et forslag til, hvilke øvelser, der er gode at lave som træning op til Skole OL stævnet. Download HER.

Du finder alle øvelsesbeskrivelserne på undervisningsplatformen.

Undervisningsforløb med en forening

Vores atletikklubber står klar til at lave undervisningsforløb med de klasser, der er tilmeldt et stævne.

Kontakt den lokale klub for at aftale nærmere, når din klasse er tilmeldt et stævne.

Kontakt

Har du spørgsmål til Skole OL Atletik, så kontakt os endelig på [email protected].