Undervisningsmateriale

På denne side finder du det temabaserede undervisningsmateriale om ”Idræt og køn”, “Idræt og kultur” og “Idræt og træning”. Materialet dannede grundlag for temadage for idrætslærere i Aarhus kommune i skoleårene 2017/2018 – 2018/2019.

Materialet anvender forskellige undervisnings- og arbejdsmetoder i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af idrætsundervisning. Det er udviklet og afprøvet af KOSMOS i samarbejde med Aarhus Kommune, Skole OL og idrætslærere fra skoler i Aarhus.

Find materialet på KOSMOS’ hjemmeside.