Kongens efterfølger

Abstract:

LØB. En klassisk løbeleg, hvor eleverne på skift får lov til at bestemme holdets løbetempo, øvelser og sjove påfund. Der er lagt op til gode grin og sved på panden.

Beskrivelse:

I skal nu lave hold med fire-fem på hvert hold. I skal løbe ”Kongens efterfølger” med et par minutters pause mellem hver omgang. Gentag to-tre gange. I starter, når læreren fløjter, og I må bevæge jer frit rundt i det omkringliggende område, men I må ikke løbe længere væk, end at I kan høre lærerens fløjte. Området kan eventuelt afgrænses med kegler. Deltagerne på hvert hold løber på en række efter hinanden. Den forreste er konge og bestemmer tempo, rute og øvelser, som de andre skal efterligne. Den eneste regel er, at kongen ikke må forlade sit hof, dvs. tempoet og øvelserne må ikke være hårdere, end at alle på holdet kan følge med. Hvert minut fløjter læreren som signal til, at kongen skiftes ud. Det sker ved at han eller hun løber ned bagerst i gruppen, og den næste løber overtager nu tronen. Efter ca. fem minutter er der pause og alle samles. Det er oplagt, at holdet løber lige så mange minutter, som der er deltagere på holdet.

Sammen med jeres lærer kan I finde på særlige opgaver, som kongerne skal have fokus på: I de første 5 minutter kan det måske være, at kongerne skal have fokus på ”skøre påfund af enhver art.” Derefter 5 minutter med fokus på ”styrkeøvelser” og derefter 5 minutter med fokus på ”koordination og balance.” Træningen kan også gøres lidt hårdere ved at vælge ”tempoløb”, ”sprint” eller lignende. Måske I også kan blive enige om forskellige opgaver, som holdene skal fuldføre som fx: ”Alle konger skal i løbet af deres minut som konge mindst lave 1 spurt, én gang have begge hænder på jorden og lave én øvelse på en træstamme”.