O-løb

Til Skole OL O-løb bliver eleverne udfordret på deres fysiske formåen, koncentration og evne til at finde vej. Klassen dyster imod andre klasser om at finde flest poster i området. Eleverne skal både løbe hurtigt, lægge den rette strategi for at nå så mange poster som muligt, og undervejs skal de også orientere sig på kortet, så de ikke løber forkert.

Tilmeld din klasse til stævne i Skole OL O-løb

Start med at oprette din klasse i vores tilmeldingssystem. Er klassen allerede oprettet, gå til stævnekalenderen og tilmeld jer.

Hvad er Skole OL O-løb?

Ved Skole OL O-løb stævner møder klassen frem, hvor stævnet afholdes. Klassen er på forhånd blevet tildelt en mødetid og en starttid.

Inden start modtager klassen instruktion fra den lokale orienteringsklubs instruktør. Alle elever får udleveret et orienteringskort, og når starten går, skal de finde så mange af posterne på kortet som muligt, inden for den afsatte tidsgrænse. Tidsgrænsen er oftest 30 min., men kan variere efter områdets størrelse.

Når alle elever er kommet i mål, tælles klassens samlede antal fundne poster op (der trækkes point fra, hvis eleverne overskrider tidsgrænsen), og gennemsnittet pr. elev udregnes. Når alle klasser har været igennem orienteringsløbet, kåres den klasse, der har det højeste postgennemsnit, som vinder af stævnet.

Hvor og hvornår foregår o-løb stævnerne?

Orienteringsklubber afholder Skole OL O-løb stævnerne i lokale skove og naturområder. Stævnerne ligger i april og maj.

Hvem kan deltage i o-løb?

Skole OL O-løb stævnerne er for 4.-7. klasse.

Gratis undervisningsforløb og undervisningsmateriale

Vores orienteringsklubber står klar til at lave sjove og udfordrende undervisningsforløb med din klasse forud for jeres deltagelse i Skole OL stævnet. Kontakt den lokale klub for at aftale nærmere, når klassen er tilmeldt et stævne.

Har du lyst til selv at køre et forløb i idrætsundervisningen, så kan du bruge materialet: “Find vej i Skolen”, som kan downloades herunder.

harlequinfilter

Kontakt os

Har du spørgsmål til Skole OL O-løb, så tag endelig fat i os.
O-løb
Dansk Orienterings-Forbund
Nina Hoffmann